คุณรวีวรรณ บุญฤทธิ์ 

ผู้จัดการการตลาด 

Infolearning Co. Ltd

เหตุผลหลักที่ทางเราตัดสินใจร่วมงานกับบริติช เคานซิล คือความน่าเชื่อถือของบริติช เคานซิลรวมทั้งการให้บริการการจัดสอบ IELTS 

เนื่องจากบริษัทของเราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศ ร่วมถึงให้ข้อมูลการสอบ IELTS แก่นักเรียน นักศึกษา ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะทำงานร่วมกับบริติช เคานซิลในการเป็นศูนย์รับลงทะเบียนการสอบ 

การทำงานร่วมกัน ทำให้เราไม่ใช่แค่สามารถให้บริการที่เต็มรูปแบบอย่างเดียว แต่เรายังได้รับความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นจากนักศึกษา จากประสบการที่ทำงานร่วมกับบริติช เคานซิล เราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่บริติช เคานซิล และเรายังได้รับข้อมูลข่าวสาร และกฏต่างๆล่าสุดที่เป็นประโยชน์

ผลจากความร่วมมือที่ผ่านมา เราได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า และจำนวนผู้ที่สนใจในบริการของเราที่เพิ่มขึ้น ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราได้ทำงานร่วมกับบริติช เคานซิล 

ดิฉันขอแนะนำให้ผู้ให้คำปรึกษาด้านการเรียนต่อที่มีความสนใจ ติดต่อบริติช เคานซิลเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกียวกับโปรแกรมพันธมิตร