คุณนันท์นภัส สมบูรณ์ศักดิกุล

ผู้จัดการทั่วไป
ABAC Study Abroad Centre

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

บริการที่เรามีที่ ABAC Study Abroad Centre มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนานั้น จะเกี่ยวเนื่องกับการให้คำปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการจัดการโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนต่างชาติมากกว่า 80 ประเทศในการเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นอกจากนี้ในแต่ละปีมีนักเรียนจำนวนมากกว่า 1,000 คน ยื่นผลการสอบ IELTS เพื่อยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานกับสถาบัน หรือเพื่อสมัครโครงการเรียนแลกเปลี่ยน 

เราเล็งเห็นประโยชน์ที่นักเรียนของเราจะได้ประโยชน์จากการเป็นพันธมิตร ทางเราจึงตัดสินร่วมงานกับบริติช เคานซิล ในการให้บริการการลงทะเบียนสอบและเป็นสถานที่จัดสอบ IELTS ซึ่งสิ่งนี้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา และIELTS ยังเป็นอีกทางเลือกให้นักศึกษาในการทดสอบภาษาอังกฤษ  ยิ่งไปกว่านี้การร่วมงานกับบริติช เคานซิล ยังช่วยเสริมความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของเรา

ABAC Study Abroad Centre มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอแนะนำให้องค์กรที่ต้องการให้บริการชั้นเยี่ยมกับนักเรียน นักศึกษาร่วมงานกับบริติช เคานซิล การทำงานกับบริติช เคานซิลนั้นไม่มีความซับซ้อน เจ้าหน้าที่แผนกบริการการสอบให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลที่ล่าสุด ถูกต้องและแม่นยำ