แนวคิดเรื่อง creative hub หรือ ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ เป็นเรื่องใหม่ในหลายสังคม ถึงแม้ว่าจะเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้างในสหราชอาณาจักร  ในโอกาสที่บริติช เคานซิลได้ทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์มายาวนาน และริเริ่มโครงการเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทย บริติช เคานซิลจึงเห็นว่ากลุ่มผู้ทำงานสร้างสรรค์และผู้คนทั่วไปควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย คุณค่า และผลกระทบเชิงบวกของ creative hub ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความคิดสร้างสรรค์

ภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับ creative hub ในสหราชอาณาจักรจำนวน 8 แห่งนี้ จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของบริติช เคานซิล (ประเทศไทย) กับสำนักข่าว The Standard ซึ่งเป็นสื่อที่มุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคม ภาพยนตร์นี้เป็นการสำรวจ creative hub ในสหราชอาณาจักรและผลกระทบเชิงบวกที่ creative hub ก่อให้เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคมของตนเอง พื้นที่ทั้ง 8 แห่งประกอบด้วยความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ศิลปะ ลานสเกตบอร์ด ไปจนถึงเมกเกอร์สเปซ ต่างทำงานใต้ประเด็นที่หลากหลาย เช่น ความยั่งยืน ศิลปะ ผลกระทบทางสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม และช่วยแสดงถึงความหมายของ creative hub พลังของผู้คน และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์

ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ในสหราชอาณาจักร

ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับเมืองสร้างสรรค์ลิเวอร์พูล

นิตยสาร The Standard ฉบับศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์