ภาพยนตร์และสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ 

บริติช เคานซิล ร่วมกับสำนักข่าว The Standard จัดทำภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ในสหราชอาณาจักร และนิตยสาร The Standard ฉบับศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ 

ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ในสหราชอาณาจักร

ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับเมืองสร้างสรรค์ลิเวอร์พูล

นิตยสาร The Standard ฉบับศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์