งานวิจัยเรื่องย่านวัฒนธรรมและย่านสร้างสรรค์ในประเทศไทย จัดทำโดยบริติช เคานซิล ประเทศไทย แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Northumbria ในสหราชอาณาจักร สถาบัน RMIT ในออสเตรเลีย และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Creative Hubs for Good ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริติช เคานซิล

งานวิจัยนี้ศึกษาย่านวัฒนธรรมและย่านสร้างสรรค์ 4 แห่ง ในประเทศไทย ได้แก่ เจริญกรุง เมืองเก่าสงขลา เชียงใหม่ และสกลนคร เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงลึกของศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ (hubs) และชุมชน เพื่อสำรวจว่าศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ตอบสนองต่อความต้องการในท้องถิ่น และนำมาซึ่งศักยภาพเพื่อการเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบองค์รวมที่ยั่งยืนได้อย่างไร 

ดาวน์โหลดงานวิจัยด้านล่าง