“คู่มือสร้างศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์” ฉบับภาษาไทย จัดทำโดยบริติช เคานซิล เปิดตัวที่งานเสวนาเรื่องเมืองแห่งวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 คู่มือสร้างศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ตีพิมพ์โดยบริติช เคานซิลในปี พ.ศ. 2558 เพื่อเพื่อให้ความรู้เฉพาะทางและเครื่องมือสำหรับการก่อตั้งศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นขั้นตอนสำหรับเจ้าของศูนย์ฯ และผู้จัดการศูนย์ฯ ที่ต้องการก่อตั้งและพัฒนาศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ คู่มือฯนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าประสบการณ์และรวบรวมแนวทางต่าง ๆ จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ โดยยึดหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดจากสหราชอาณาจักรและเมืองอื่น ๆ ในยุโรป มาเป็นแนวคิดหลักและข้อมูลเชิงลึกเพื่อการจัดการศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดคู่มือสร้างศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ ภาษาไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสร้างศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษ