ใช้คำขึ้นต้นในอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษอย่างไรให้เหมาะสม

การใช้คำขึ้นต้นจดหมายเป็นภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อถูกใช้เพื่อธุรกิจแล้วล่ะก็ ยิ่งมีความสำคัญทวีคูณเลยก็ว่าได้ การใช้คำขึ้นต้น (Salutation) มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเชิงธุรกิจเพราะการใช้คำขึ้นต้นที่เหมาะสมนั้นจะหมายถึงความเป็นมืออาชีพแล้วก็ยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้บริษัทที่คุณกำลังทำงานอยู่หรือผู้รับจดหมายหรือ email นั้นๆ นอกจากนี้แล้วการใช้คำขึ้นต้นที่เหมาะสมนั้นยังสามารถบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านด้วย พบกับรายละเอียดคำขึ้นต้น (Salutation) พร้อมตัวอย่างประกอบได้ดังนี้

การเขียนโดยขึ้นด้วยชื่อโดยไม่ระบุคำนำหน้า

Dear John, ตัวอย่างนี้ ต้องการใช้เพื่อระบุถึง John และโดยปกติแล้วการขึ้นต้นชื่อนั้นจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่หรือ Capital letter เพื่อระบุถึงความสุภาพและความถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ด้วย ในกรณีนี้ใช้ในกรณีที่ผู้เขียนและผู้รับนั้นรู้จักกันทั้งสองฝ่ายซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนหรือญาติก็ได้

การเขียนโดยไม่ทราบชื่อหรือเพศของผู้อ่านแบบเป็นทางการ

ตัวอย่างเช่น Dear Sir or Madam, การใช้ Dear Sir or Madam นั้นนิยมใช้ในกรณีที่เราต้องการที่จะเขียน email หรือจดหมายนั้นไปถึงผู้อ่านที่เราไม่ทราบทั้งชื่อและเพศ ซึ่งอาจจะเป็นคนในหน่วยงานนั้นๆที่เราทราบแต่ไม่ทราบถึงบุคคลนั้นๆที่ทำหน้าที่รับข้อมูลโดยตรง

การเขียนโดยทราบทั้งชื่อ เพศ และทราบถึงสถานะการสมรสของผู้อ่าน

ตัวอย่างเช่น Dear Mr. and Mrs. Smith, ใช้ในกรณีที่ทราบถึงผู้อ่านโดยตรง โดยที่รู้จักทั้งชื่อและสถานะการณ์สมรส โดยเฉพาะฝ่ายหญิง ซึ่งในกรณีที่แต่งงานแล้วจะใช้คำขึ้นต้นเป็น Mrs. แต่ถ้าหากไม่ทราบถึงสถานะการสมรสก็สามารถที่จะใช้ Miss แทนได้

การเขียนโดยถึงชั้นยศและชื่อของผู้อ่าน

ตัวอย่างเช่น Dear LT John, หรือ Dear Lieutenant Commander John, ใช้กรณีที่เราทราบชั้นยศหรือส่งหาผู้ที่มีคำนำหน้าที่ต้องการให้ระบุเป็นพิเศษ ในตัวอย่างนี้เราต้องการที่จะส่งถึงนาวาตรี John หากเป็นในประเทศไทยที่เห็นได้บ่อยคือ M.L. หรือ หม่อมหลวง เป็นต้น

การเขียนโดยต้องการระบุถึงกลุ่มคนในองค์กรหรือบริษัทโดยระบุเป็นกลุ่มเพศ

ตัวอย่างเช่น Dear Ladies, Dear Gentleman, Dear Ladies and Gentleman, ในสามตัวอย่างข้างต้นนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการส่งถึงกลุ่มคนที่อยู่ในองค์กรหรือบริษัทที่ระบุเพศ เช่นหากต้องการเพศหญิงโดยเฉพาะให้ใช้ Dear Ladies หรือ เพศชายโดยเฉพาะให้ใช้ Gentleman หรือถ้าต้องการใช้ทั้งเพศชายและหญิงให้ใช้ Dear Ladies and Gentleman

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้แฟนๆ บริติช เคานซิล ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษนั้นสามารถนำไปใช้เพื่อต่อยอดความสำเร็จได้เป็นอย่างยิ่ง และหากใครกำลังต้องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจแล้วหละก็ บริติช เคานซิลมีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานโดยการันตีความสำเร็จให้เมื่อเรียนจบให้