ใช้คำลงท้ายในอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษอย่างไรให้เหมาะสม

เชื่อว่าผู้อ่านบทความนี้คงเคยได้รับ email ที่มีคำลงท้ายเช่น Best Regards หรือ Sincerely Yours มากันบ้างแล้ว แต่สำหรับคนที่ต้องทำการส่ง email เป็นประจำและ email ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษด้วยแล้วล่ะก็ การที่เราต้องใช้คำลงท้ายก่อนปิดจบเนื้อความใน email ให้ถูกต้องย่อมมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในภาษาอังกฤษเราเรียกการใช้คำลงท้ายหรือปิดท้ายอีเมล์หรือเอกสารที่ติดต่อนี้ว่า ""Complimentary close"" วันนี้บริติช เคานซิลมี list ของ complimentary close เด็ดที่เตรียมมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเพื่อให้คุณสามารถเลือกและนำไปใช้ได้อย่างมืออาชีพ

Email แบบเป็นทางการ หรือ Very Formal

ตัวอย่างคำลงท้ายเช่น

 • Very truly yours
 • Respectfully
 • Yours truly
 • Sincerely yours

ซึ่งในแต่ละคำนี้สามารถเลือกใช้ในโอกาสที่แตกต่างกันเช่น Sincerely yours นั้นสามารถใช้เพื่อแจ้งหรือระบุข้อมูลสำคัญเช่นแจ้งการออกของพนักงาน เป็นต้น

Email แบบทั่วไปใช้ในไม่เป็นทางการมาก

ตัวอย่างคำลงท้ายเช่น

 • Best regards
 • Sincerely
 • Warm wishes
 • Warm regards
 • Warmly

คำว่า Best regards นั้นพบได้บ่อยสุดในจดหมายที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลภายในองค์กรหรือระหว่างองค์กรซึ่งสามารถใช้ได้พอๆกับคำว่า Sincerely ซึ่ง Best regards นั้นไม่ควรลดรูปให้เหลือเพียงแค่ Regards เพราะทำให้ใจความในการลงท้ายนั้นดูสั้นและห้วนเกินไป

Email ที่ใช้สำหรับการแสดงความเสียใจ

ตัวอย่างคำลงท้ายเช่น

 • In deepest sympathy
 • With our condolences
 • In sympathy

ซึ่งผู้อ่านสามารถเลือกใช้ในหลายกรณีที่ต้องการแสดงความเสียใจเช่น ใน email ที่ต้องการจะแจ้งถึงการสูญเสียหรือการจากไปของเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น

หลังจากได้อ่านบทความนี้ไปแล้วบริติช เคานซิล อยากให้แฟนๆทดลองนำสิ่งที่ได้เรียนจากบทความนี้ไปทดลองใช้ในการเขียน email เพื่อติดต่องานและพัฒนาทักษะการสื่อสารได้ดีขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและต่อยอดความสำเร็จในการทำงาน บริติช เคานซิล มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ myClass PLUSOpens in a new tab or window. คอร์สเรียนที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานโดยการันตีความสำเร็จให้เมื่อเรียนจบให้ คลิกเพื่อรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่Opens in a new tab or window.

See also