คอร์สเรียน IELTS สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย

ใหม่! พบคอร์สเรียน IELTS สำหรับน้อง ๆ ระดับมัธยมปลาย

เริ่มวางแผนเตรียมสอบ IELTS ก่อนใครกับคอร์สเรียน IELTS จากบริติช เคานซิล สำหรับน้อง ๆ อายุ 15-17 ปีโดยเฉพาะ โดยมีครูผู้สอนที่มีวุฒิการสอนจากเคมบริดจ์ (หรือเทียบเท่า) และมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 2,000 ชม. คอยแนะนำให้น้อง ๆ คุ้นเคยกับแนวทางการสอบ และสอนเทคนิคทำข้อสอบอย่างใกล้ชิด 

Classroom

  • คอร์สเรียน IELTS สำหรับมัธยมปลายช่วงเปิดเทอม ช่วยเตรียมความพร้อมก่อนสอบ IELTS ไปพร้อม ๆ กับกิจกรรมอื่น ๆ ภายในเทอมปกติ 
  • คอร์สเรียน IELTS สำหรับมัธยมปลายช่วงปิดเทอมซัมเมอร์ เก่งเร็ว ความรู้แน่น พร้อมสอบได้ในระยะเวลาอันสั้น 

เรียนแล้วจะได้อะไร

•การเตรียมตัวสอบที่ได้ผล เริ่มจากการพัฒนาและฝึกฝนทักษะทั้ง การฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างถูกต้องและแม่นยำ

•รวมทั้งฝึกฝนด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลายกับคุณครูผู้เชี่ยวชาญ ที่จะช่วยให้น้อง ๆ มีส่วนร่วมในชั้นเรียนอย่างเต็มที่

•เน้นเพิ่มคะแนน Speaking และ Writing ด้วยการเพิ่มคำศัพท์และความเข้าใจในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสอบจริง

•เพิ่มคลังคำศัพท์ที่พบบ่อยในข้อสอบ เพื่อให้เข้าสอบได้อย่างมั่นใจ

•ฝึกทำตัวอย่างข้อสอบ IELTS ในปีที่ผ่านมา พร้อมจับเวลาแบบสอบจริง เพื่อให้คุ้นเคยแนวทางการทำข้อสอบ

•พร้อมแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีขึ้น