โปรโมชัน Early Bird สำหรับคอร์สเรียนเดือนพฤศจิกายนนี้! ลดสูงสุด 2,500 บาทเมื่อสมัครคอร์ส Learning Time with Timmy ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด)

 

ลูกของคุณจะได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านการเล่น และผ่านเรื่องราวของทิมมี่

ให้เด็ก ๆ ในวัย 4-6 ปี ได้เริ่มคุ้นเคยและเรียนภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กเล็กของบริติช เคานซิล ได้สร้างสรรค์ Learning Time with Timmy ให้มีความสนุกและดึงดูดเด็ก ๆ โดยวิธีการสอนของเราจะช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และทักษะทางสังคมไปพร้อมกับการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะไปช่วยเพิ่มความมั่นใจ พัฒนาทักษะการสื่อสาร และการออกเสียงที่ถูกต้องในเด็กเล็กอีกด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการสอนของเรา

เราร่วมมือกับ Aardman ซึ่งเป็นสตูดิโอแอนิเมชั่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่มี Timmy ตัวละครเอกจากเรื่อง Timmy Time ที่จะมาช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ในบริบทต่าง ๆ นอกจากนี้ Timmy และผองเพื่อนยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการของน้อง ๆ ซึ่งทำให้น้อง ๆ มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น

เสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ไปกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษของเราได้แล้ววันนี้

รายละเอียดคอร์สเรียน

 • คอร์สเรียน 1 ปี: THB28,000 per term
 • เทอม A: พฤษภาคม - ตุลาคม
 • เทอม B: ตุลาคม - เมษายน
 • อายุ: 4-6 ปี

เด็ก ๆ วัย 4-5 ปี จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?

ในคอร์สนี้เด็ก ๆ จะได้ :

 • ร้องเพลงและอ่านเรื่องราวต่าง ๆ 
 • เข้าใจเนื้อเรื่องผ่านรูปภาพ และอุปกรณ์การสอนอื่น ๆ 
 • เข้าใจว่าเนื้อเรื่องมีโครงสร้างอย่างไร
 • ฟังเรื่องราว ซึ่งเสริมสร้างความสนใจเรียน การจดจำ และทำนายเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้น
 • เพิ่มคลังคำศัพท์ผ่านการจับกลุ่มคำ และชื่อเรียกสิ่งของ
 • เรียนรู้เกี่ยวกับขนาดของสิ่งของในชีวิตประจำวัน เช่น เล็ก ใหญ่
 • เรียนรู้เกี่ยวกับการบอกถึงสถานที่ เช่น ข้างใน ข้างนอก
 • เรียนรู้เกี่ยวกับความเหมือน ความแตกต่าง รูปแบบ และการเปลี่ยนแปลง
 • จำตัวเลขได้ถึงเลข 15 และใช้ตัวเลขได้อย่างแม่นยำผ่านการเล่น
 • รู้ความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ผ่านการวาด การเขียน และการระบายสี
 • ใช้ Phonics เพื่อเชื่อมโยงระหว่างเสียงและตัวอักษร
 • รู้วิธีการใช้นิ้วเพื่อจับดินสอและดินสอสี

เด็ก ๆ วัย 5-6 ปี จะได้เรียนรู้อะไร ?

ในคอร์สนี้เด็ก ๆ จะได้ :

 • อธิบายและระบุเนื้อเรื่องหลัก เหตุการณ์ ตัวละครหลัก และคาดเดาว่าเนื้อเรื่องจะจบอย่างไร
 • สร้างเรื่องราวเลียนแบบหรือเล่าเรื่องที่คล้ายกัน
 • เปรียบเทียบเรื่องราวของ Timmy กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน
 • ฝึกการเล่าเรื่องผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น งานศิลปะ การแสดงบทบาทสมมติ การเคลื่อนไหว การเต้น สื่อเทคโนโลยี และการเขียน
 • สร้างเรื่องราวใหม่ ๆ และนำเสนอผ่านวิธีการที่เด็ก ๆ สนใจ
 • เพิ่มคลังคำศัพท์จากการจับกลุ่มคำ และการเรียกใช้สิ่งของ
 • จดจำตัวเลขได้ตั้งแต่ 1-20
 • รวมจำนวนของสิ่งของทั้งหมดผ่านการนับ หรือการทำสัญลักษณ์ที่เด็ก ๆ สามารถตีความและอธิบายได้
 • รู้จักและอธิบายอารมณ์ของตนเองได้
 • รู้จักและอธิบายเกี่ยวกับตนเอง รู้ความสามารถของตนเอง แสดงออกถึงความต้องการและแสดงความคิดเห็นได้
 • แสดงละครโดยสร้างบทบาทสมมติใหม่หรือสร้างจากประสบการณ์ของตนเอง 
 • ใช้ Phonics ในการเชื่อมโยงระหว่างเสียงและตัวอักษร โดยจะเริ่มเรียนคำศัพท์ที่ใช้เสียงพื้นฐาน และเรียนรู้การสร้างคำ
 • เรียนรู้วิธีการจับดินสอที่ถูกต้องเพื่อเขียนตัวอักษร และเขียนประโยคสั้น ๆ ในบริบทที่มีความหมาย 

สาขาที่เปิดสอน

สาขา วัน เวลา
สยามสแควร์ เสาร์และอาทิตย์  TBC
เชียงใหม่ เสาร์และอาทิตย์  TBC

*วันที่และเวลาเรียนจะได้รับการยืนยันในวันที่สมัครเรียน