คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ช่วยเตรียมพร้อมน้องๆ มัธยม สู่ความสำเร็จในอนาคต

เปิดประตูสู่ความสำเร็จทางการศึกษาและโอกาสที่มากกว่าในอนาคตให้แก่ลูกของคุณ ด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอายุ 12-17 ปี สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญระดับโลก หลักสูตรของเราช่วยสร้างกรอบความคิดที่เป็นสากลให้ลูกของคุณ โดยเน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในทุกมิติ พร้อมเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา รวมถึงพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้ลูกคุณประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัย และโลกแห่งการทำงานในยุคปัจจุบัน

ทำไมถึงต้องเลือกบริติช เคานซิล?

  • คอร์สเรียนที่ตอบโจทย์: คอร์สเรียนที่บริติช เคานซิลครอบคลุมทุกทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับน้องๆ มัธยมในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นคอร์ส Secondary Plus ที่ช่วยต่อยอดทักษะภาษาอังกฤษของน้องๆ วัยมัธยมต้นและมัธยมปลาย เพื่อความสำเร็จของพวกเขาในอนาคต หรือคอร์ส Secondary IELTS คอร์สเตรียมสอบ IELTS สำหรับน้องๆ วัยมัธยมปลาย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้อย่างมั่นใจ 
  • ครูผู้เชี่ยวชาญระดับโลก: ครูที่บริติช เคานซิล เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยเฉพาะ พวกเราพร้อมส่งมอบประสบการณ์และปลูกฝังพลังแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ลูกของคุณพร้อมเผชิญโลกกว้างได้อย่างมั่นใจ
  • คลาสเรียนที่สนุกสนาน: เราสอนในรูปแบบกิจกรรมเชิงโต้ตอบ โดยมุ่งเน้นให้น้องๆ มีส่วนร่วม กล้าคิด และกล้าแสดงออก เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าลูกๆ จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ
  • หลักสูตรเพื่อความสำเร็จในอนาคต: เราเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการศึกษา และช่วยส่งเสริมให้ลูกคุณประสบความสำเร็จในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ พร้อมพัฒนาทักษะและความสามารถที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เด็กๆ สามารถก้าวทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สามารถเรียนได้ที่สาขาไหนบ้าง?

  • สาขา สยามสแควร์
  • สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
  • สาขา เชียงใหม่

เลือกคอร์สเรียนที่เหมาะสม

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Secondary Plus (สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี)

คอร์ส Secondary Plus ช่วยต่อยอดภาษาอังกฤษของน้องๆ มัธยม พร้อมสอนทักษะที่จำเป็น เพื่อให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในอนาคต

คอร์สเตรียมสอบ Secondary IELTS (สำหรับเด็กอายุ 15–17 ปี)

คอร์สเตรียมสอบ IELTS สำหรับเด็กมัธยมปลาย ผู้เรียนกว่า 80% ได้คะแนนมากกว่า 7.0 เตรียมพร้อมสอบ IELTS พร้อมพิชิตคะแนนที่ต้องการกับผู้เชี่ยวชาญด้าน IELTS ระดับโลกได้แล้ววันนี้!