สิ่งที่เราให้ความสำคัญคือการทำให้ทุกคนปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็ทำให้มั่นใจว่าประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ หยุดชะงักน้อยที่สุด 

 

คอร์สภาษาอังกฤษที่ก้าวล้ำยิ่งขึ้นเพื่อให้ลูกของคุณไปได้ไกลขึ้นเช่นกัน

Primary Plus ที่พัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษของเรา จะจุดประกายจินตนาการของเด็ก ๆ เพื่อให้สามารถแสดงออกได้อย่างมั่นใจ นอกเหนือไปกว่าทักษะภาษาอังกฤษของพวกเขา

การสอนรูปแบบใหม่ของเราจะช่วยให้ลูกของคุณได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ด้วยการผสมผสานระหว่าง

 • คลาสเรียนที่สนุกสนานโดยครูผู้เชี่ยวชาญ 
 • การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบมีปฏิสัมพันธ์จะกำหนดโดยครูของเด็ก ๆ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับชั้นเรียน ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในศูนย์การเรียนรู้ที่ปลอดภัยและใช้งานง่าย

ในศูนย์การเรียนรู้ คุณจะสามารถเข้าถึงหน้าแสดงความคืบหน้าในการเรียนรู้ของลูกได้ นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามความคืบหน้า ชื่นชมความสำเร็จ และได้รับทราบว่าเด็ก ๆ มีพัฒนาการไปถึงจุดใด

คำมั่นสัญญาของเราที่มีต่อคุณ:

 • หากคุณเลือกคอร์สแบบคลาสเรียนสด และหากเราจำเป็นต้องปิดสถาบันตามแนวทางของภาครัฐ ขอรับประกันว่าคลาสเรียนของบุตรหลานของคุณจะดำเนินต่อไปในรูปแบบออนไลน์ 
 • คลาสเรียนออนไลน์จะมีจำนวนชั่วโมงเรียนเท่ากันกับคลาสเรียนสด

คลาสเรียนที่ดึงดูดใจกับครูผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ผู้พูดที่มั่นใจเกิดจากผู้เรียนที่มีความสุข! มีหลายเหตุผลที่เด็ก ๆ จะชื่นชอบคลาสเรียนของเรา:

 • มีเวลาฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอ เรียนสนุกพร้อมกับเพื่อนร่วมชั้นในวัยเดียวกันทั้งแบบกลุ่มและแบบคู่
 • ได้พูดคุยโต้ตอบและผูกมิตรกับเพื่อน ๆ ร่วมชั้นอย่างเป็นธรรมชาติ

พัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับลูกของคุณในวันข้างหน้า

เด็ก ๆ จะได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในบรรยากาศผ่อนคลายที่เด็ก ๆ จะได้เป็นตัวของตัวเอง เด็ก ๆ จะได้:

 • ฝึกพูดร่วมกันเป็นทีมหรือเป็นคู่ แก้ปัญหา และทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ โดยเน้นหัวข้อที่กล่าวถึงโลกในความเป็นจริง เช่น โลกแห่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สร้างทักษะในการปรับตัวและทำความคุ้นเคยกับการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตในโลกกว้าง

วิธีที่ศูนย์การเรียนรู้จะช่วยลูกของคุณให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียนรู้ทั้งก่อนและหลังเลิกเรียน ซึ่งครูจะเป็นผู้กำหนดเพื่อให้สำเร็จตามขีดความสามารถของตัวเด็กเอง ดังนั้นเวลาในห้องเรียนจึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น ประสบการณ์การเรียนรู้ดังกล่าวช่วยให้เด็ก ๆ

 • พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการฟังภาษาอังกฤษผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่น่าดึงดูดใจและมีคุณภาพสูง ซึ่งออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ

 • กระตุ้นการเรียนรู้ผ่านแบบฝึกหัดออนไลน์ และกิจกรรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมตอบคำถาม และเกมที่มาจากหัวข้อในชีวิตจริง พร้อมกับตัวละครที่สนุกสนาน
 • เพิ่มความเข้าใจภาษาอังกฤษ และพัฒนาด้านไวยากรณ์และคำศัพท์
 • ใช้งานง่าย เหมาะกับเด็ก เพื่อให้สามารถฝึกฝนได้ด้วยตัวเอง
 • มีแบบประเมินตนเองในตัว ทำให้เด็ก ๆ ภูมิใจกับความคืบหน้าในการเรียนและมองเห็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้
 • มีหน้าแสดงความคืบหน้าของการเรียนรู้ เพื่อให้พ่อแม่และเด็ก ๆ ได้รับทราบว่าเด็ก ๆ มีพัฒนาการไปถึงจุดใด
 • ช่วยให้เด็ก ๆ รู้สึกถึงประโยชน์ของการเตรียมตัว ทำให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อพูดในชั้นเรียน
 • สร้างนิสัยที่ดีและรักในการเรียนภาษาอังกฤษ

สำรวจศูนย์การเรียนรู้

ในวัย 6-7 ปี ลูกของคุณจะ:

 • เรียนรู้ที่จะอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ โดยเริ่มที่ระดับคำ จากนั้นจึงเป็นระดับประโยค
 • สร้างประโยคที่ถูกต้องโดยใช้คำศัพท์ใหม่ 
 • เข้าใจและนำเสนอความคิดในเรื่องที่คุ้นเคยเป็นภาษาอังกฤษ

เด็ก ๆ จะทำสิ่งนี้ได้โดย: 

 • ค้นพบว่าแต่ละคนมีความชอบ ไม่ชอบ และสิ่งที่สนใจที่แตกต่างกัน
 • รับรู้ว่าชีวิตประจำวันของแต่ละคนอาจคล้ายกันหรือต่างกันอย่างไร 
 • อธิบายถึงสิ่งรอบตัวของตนเองได้ ตั้งแต่ห้องนอนไปจนถึงเพื่อนบ้านของตน
 • รู้จักวิธีแสดงออกถึงความรู้สึกของตนเองและเลือกสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต
 • รับรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกแห่งธรรมชาติและตระหนักว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่ง

ในวัย 8-9 ปี ลูกของคุณจะ

 • เรียนรู้และฝึกใช้คำศัพท์ใหม่ ๆ ในเรื่องที่คุ้นเคยผ่านกิจกรรม เช่น การเขียนอย่างสร้างสรรค์
 • อ่านอย่างมีอิสระและเริ่มมีความสนใจในหัวข้อที่หลากหลาย

เด็ก ๆ จะทำสิ่งนี้ได้โดย:

 • พัฒนาจินตนาการผ่านการเล่าเรื่อง
 • เรียนรู้จากความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกแห่งธรรมชาติ ตั้งแต่ใต้ท้องทะเลไปจนถึงอวกาศ   
 • ตระหนักและแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีที่จะมีความสุขและสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอ
 • เรียนรู้วิธีต่าง ๆ เพื่อที่จะเป็นพลเมืองดี 
 • พิจารณาเกี่ยวกับชีวิต ความสนใจ และความหวังสำหรับอนาคตของตนเอง

ในวัย 10-12 ปี ลูกของคุณจะ

 • เรียนรู้การเขียนเรื่องราวและการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ
 • นำเสนอและเปรียบเทียบแนวคิดและความคิดเห็นโดยใช้ภาษาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

เด็ก ๆ จะทำสิ่งนี้ได้โดย:

 • ใช้ประโยชน์จากทักษะและความรู้ของตนเองในการช่วยเหลือผู้อื่น 
 • สำรวจปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหาวิธีแก้ไข
 • ค้นหาเกี่ยวกับสถานที่ วัฒนธรรม ความคิด และนวัตกรรมใหม่ ๆ
 • ค้นพบโลกที่น่าตื่นเต้นในด้านกีฬาและสุนทรียภาพของศิลปะ 
 • มองย้อนกลับไปยังการเรียนระดับประถมศึกษา และนึกถึงความหวังในอนาคตของตนเอง

สถานที่ที่ปลอดภัยและสนับสนุนในการเรียนรู้

เราได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองทั่วโลก ไม่เพียงแต่ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงในเรื่องของการปกป้องและคุ้มครองเด็กในระดับสูงด้วย

เราได้วางมาตรการที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าลูก ๆ ของคุณมีความปลอดภัยในระหว่างเรียนและข้อมูลของพวกเขาได้รับการคุ้มครอง

ข้อกำหนดทางด้านเทคนิค

สามารถเข้าถึงศูนย์การเรียนรู้ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป แล็ปท็อป หรือแท็บเล็ต 

เราไม่แนะนำให้ใช้โทรศัพท์มือถือเพราะเราต้องการให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  

ผู้เรียนจะต้องมีการเชื่อมต่อ Wifi ที่ดีด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบ