Kids and teens students

พันธกิจของเรา

ที่บริติช เคานซิล เราผลักดันศักยภาพทางการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนของเราไห้ถึงขีดสุด ผ่านความรักในการเรียนภาษาอังกฤษ เราให้คำมั่นที่จะมอบการสอนภาษาด้วยระบบการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและเป็นมิตรต่อการเรียนรู้

วิธีการสอนของเรา

มั่นใจไปกับวิธีการเรียนการสอนของเรา โดยทุกคลาสจะเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง คัดเฉพาะอาจารย์คุณภาพที่มากไปด้วยประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียนโดยเฉพาะ ร่วมด้วยการเลือกสรรสื่อการสอนหลากหลายที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในห้องเรียนและมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ตรงจุด และเรายังเชื่อว่าการเรียนในชั้นเรียนโดยอาจารย์ที่เอาใจใส่ในพัฒนาการและเข้าความต้องการของนักเรียนแต่ละคน คือวิธีเรียนที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

วิธีการเรียน การสอนชั้นเรียนสำหรับเด็กประถม (อายุ 5-12 ปี)

เราเลือกใช้วิธีการสอนที่มีอยู่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนให้เหมาะสมในแต่ละวัย ทั้งยังสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กแต่ละคนอีกด้วย

 • กิจกรรมต่างๆที่เราคัดสรรมาเป็นพิเศษ ช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนของเราได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน เช่น เรื่องเล่านิทาน และเกมส์ 
 • ฝึกการออกอ่านเสียงให้ถูกต้องกับการเรียนด้วยเพลง คำสัมผัส และการร้องเพลง
 • สิ่งสำคัญที่สุดในการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ ความมั่นใจ คอร์สเรียนของเราจึงให้ความสำคัญกับความคล่องแคล่วในการพูดมากกว่าความแม่นยำ เมื่อกล้าพูด ความถูกต้องจะเพิ่มตามมา
 • เรารวมเอากิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนการรับรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ที่จะช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ยินจากการฟังและได้เห็นจากการอ่าน ก่อนการนำไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวัน
 • นอกจากนักเรียนของเราจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ทั้งสนุกและเพลิดเพลินแล้ว เด็กๆยังจะได้ฝึกฝนทักษะการเข้าสังคม รู้จักการทำงานเป็นทีมและการแบ่งปันความรู้กับเพื่อนใหม่อีกด้วย
 • ผู้ปกครองสามารถเห็นได้ถึงพัฒนาการของลูกๆ ผ่านผลการประเมินและการให้คำปรึกษา และสื่อการสอนออนไลน์ของเรา ที่จะช่วยให้ผู้ปกครองได้ใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของลูกๆได้ด้วยตนเอง

วิธีการเรียน การสอนชั้นเรียนสำหรับเด็ก (อายุ 12-17 ปี)

เรารู้ว่าเด็กๆในวัยนี้จะเรียนรู้ได้ดีเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและมีความสนุกไปกับบทเรียน ดังนั้นอาจารย์ของเราจึงเลือกใช้วิธีการสอนที่แตกต่างกันไปเพื่อให้การเรียนน่าสนใจและทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างตั้งใจ

 • ทุกกิจกรรมในห้องเรียนของเราได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกล้าที่จะแสดงออกทางความคิดและส่งเสริมการเรียนรู้ไปในเวลาเดียวกัน
 • นักเรียนของเราจะได้รับโอกาสทางการเรียนรู้มากมาย ผ่านกิจกรรมที่ช่วยฝึกฝนการฟังและการอ่านได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งยังเสริมสร้างความมั่นใจไปในตัว
 • พบกับหลากหลายสื่อการสอนที่อาจารย์ของเราคัดสรรมาเป็นพิเศษ ให้ทุกคลาสเรียนน่าสนใจและสนุกสนาน เช่น การสอนด้วยเพลง เกมส์ วีดีโอและคอมพิวเตอร์ 
 • กิจกรรมฝึกฝนการพูดและการเขียนของเรา ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้จักใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่มีสะดุด
 • ยิ่งออกเสียงได้ดี ยิ่งเพิ่มความมั่นใจ เพราะฉะนั้นเราจึงมุ่งเน้นที่จะให้นักเรียนของเราอ่านออกเสียงได้อย่างคล่องแคล่ว และถูกต้องที่สุด
 • นักเรียนของเราทุกคนจะได้ฝึกฝนให้ทำกิจกรรมกันเป็นคู่และกลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการสื่อสารภาษาอังกฤษได้มากขึ้น ได้รู้จักการแบ่งปันและยังได้เรียนรู้จากผู้อื่นอีกด้วย
 • เตรียมพร้อมรับมือกับการสอบครั้งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ONET/ GAT หรืออื่นๆ ผ่านสื่อการสอนที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี ให้นักเรียนของเราบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ