นักเรียนของบริติช เคานซิล จะได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้น้องๆ ได้พูดและใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา โดยทางสถาบันจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียนตลอดทั้งปี 

กิจกรรมสนุกๆ ของสถาบันมีมากมาย อย่างเช่น การแข่งขันวาดภาพศิลปะ การแข่งขันการพูด กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนักอ่าน การแข่งขันประลองการคิดวิเคราะห์หรือท้าทายในรูปแบบต่างๆ โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้นอกจากจะมีจุดมุ่งหมายให้น้องๆ ได้มีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องแล้ว ทางสถาบันยังมีของรางวัลมากมายมอบให้น้องๆ ผู้ชนะหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

นอกจากนี้ในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันฮาโลวีนและคริสต์มาส เรายังมีการจัดกิจกรรมพิเศษเตรียมไว้ให้กับน้องๆได้รับความสนุกสนานเพิ่มเติม เพราะเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมถึงการแข่งขันต่างๆ เพิ่มเติมนอกห้องเรียน จะสามารถช่วยให้น้องๆ และผู้ปกครองได้เห็นถึงพัฒนาการในการเรียนและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของเรา

กิจกรรมวันคริสต์มาส

คริสต์มาสคือเทศกาลสำคัญที่เด็ก ๆ ต่างรอคอย...ที่บริติช เคานซิล มีกิจกรรมต่างๆ ให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกมากมาย และเป็นอีกช่วงเวลาที่นักเรียนของเราจะได้นำภาษาอังกฤษมาใช้กันอย่างเต็มที่