©

British Council

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อความสำเร็จ

Our Secondary Plus course teaches teenagers the skills they need to feel confident communicating in English as a second language. เด็ก ๆ จะก้าวสู่โลกกว้างด้วยความพร้อมที่จะไขว่คว้าโอกาสและทำทุกสิ่งที่ใฝ่ฝันได้สำเร็จ 

คอร์ส Secondary Plus ซึ่งนำการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณวุฒิและคอยมอบประสบการณ์การเรียนรู้อันยอดเยี่ยม จะช่วยให้บุตรหลานของคุณสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่

ภาพรวมของคอร์สเรียน 

ราคา:  THB28,000 per term

ระยะเวลา: 21 สัปดาห์ 

อายุ: 12-17 ปี 

เสริมสร้างทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

นักเรียนกลุ่มวัยรุ่นสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ไม่แบ่งแยก คอร์สเรียนภาษาอังกฤษของเราส่งเสริมให้เด็ก ๆ:

 • เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและกลายเป็นพลเมืองโลกที่กล้าแสดงออก มีอิสระ และตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม
 • แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งช่วยให้เด็ก ๆ มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น
 • ทำงานแบบปฏิบัติจริงและท้าทาย ซึ่งส่งเสริมการแสดงออกของตนเองและความคิดสร้างสรรค์
 • ทำงานกันเป็นทีมร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นที่มีระดับทักษะทางภาษาและอายุใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้ปกครองต้องทราบ

คอร์สเรียนมีรูปแบบการสอนอย่างไร 

ครูผู้เชี่ยวชาญจะคอยชี้แนะและให้ความช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคน รวมทั้งใช้แนวทางการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ในมหาวิทยาลัย และในสถานที่ทำงาน

ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนกลุ่มวัยรุ่นของเรา ผู้เรียนจะได้:

 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงโต้ตอบที่ชวนให้มีส่วนร่วม
 • สนุกกับชั้นเรียนการพูดที่กระตุ้นความสนใจ 
 • พัฒนาทักษะทางภาษาโดยได้รับคำแนะนำจากครูสอนภาษาอังกฤษผู้ทรงคุณวุฒิ

หลักการเรียนรู้เป็นอย่างไร 

ในระหว่างคอร์สเรียน นักเรียนจะได้: 

 • ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสอบในโรงเรียนและประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ
 • เสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำโดยทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น
 • พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองและเชื่อมสัมพันธ์กับผู้เรียนที่มาจากวัฒนธรรมอื่นๆ

มีการประเมินพัฒนาการอย่างไร 

ที่บริติช เคานซิล เราพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะของคุณ เพราะเราต้องการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีขึ้น เราให้ข้อเสนอแนะด้านพัฒนาการของลูกของคุณเป็นประจำ พร้อมกับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมหลักสูตรและรายงานเกี่ยวกับทักษะทางภาษาของเด็ก ๆ 

 • การประเมินอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียน 
 • แดชบอร์ดออนไลน์เฉพาะบุคคลจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสามารถติดตามพัฒนาการของลูกคุณได้ 

เราจะแสดงข้อมูลพัฒนาการของลูกของคุณตลอดทั้งปีการศึกษาไว้ในรายงาน โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับ:

 • นิตยสารและโครงการที่ลูกของคุณได้เรียนรู้
 • การประเมินในส่วนโครงการซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน CEFR ระดับสากล
 • กราฟที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการตลอดระยะเวลาการประเมิน

รับชมวิดีโอและดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐาน CEFR

The learning hub and your child’s progress

Our learning hub is a secure online platform that helps your child study independently and at their own pace, before and after class. This means class time is focused on improving their English-speaking and productive skills. Children can enjoy extra activities guided by their teacher, and parents can access data on progress. Find out more in our Parent centre.

เป็นตัวของตัวเองและสร้างความมั่นใจในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยอมรับความแตกต่างของบุคคล 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยอมรับความแตกต่างของบุคคลของเราให้พื้นที่สำหรับคุณในการเป็นตัวของตัวเอง: 

 • คุณจะได้อยู่ในชั้นเรียนร่วมกับคนอื่น ๆ ที่มีระดับภาษาเท่ากันและอายุใกล้เคียงกัน 
 • ครูผู้สอนจะเปิดโอกาสให้คุณแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 
 • เราใส่ใจในความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเป็นอันดับแรกและมีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะปลอดภัย

ข้อกำหนดทางด้านเทคนิค

สามารถเข้าถึงศูนย์การเรียนรู้ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป แล็ปท็อป หรือแท็บเล็ต เราไม่แนะนำให้ใช้โทรศัพท์มือถือเพราะเราต้องการให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

ผู้เรียนจะต้องมีการเชื่อมต่อ wifi ที่ดีด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบ