• เริ่มในเดือนมกราคม พฤษภาคม กรกฎาคม ตุลาคม (ระหว่างเปิดภาคเรียน) หรือ มีนาคม (คอร์สแบบเร่งรัดช่วงปิดเทอม)
  • เรียนได้ที่ กรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่ 
  • 40 ชั่วโมง: 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ระหว่างเปิดภาคเรียน) หรือ 30 ชั่วโมง: 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (คอร์สแบบเร่งรัดช่วงปิดเทอม) 

เพิ่มความมั่นใจและคะแนนสอบ IELTS ของคุณครงทั้ง 4 ทักษะ

เตรียมตัวสอบ IELTS ด้วยหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS สำหรับนักเรียนอายุ 15–17 ปี คุณสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับการทำกิจกรรมอื่น ๆ ของคุณด้วยคอร์สระหว่างเปิดภาคเรียนของเรา หรือสร้างความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยคอร์สแบบเร่งรัดช่วงปิดเทอม

สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้:

  • ฝึกทักษะทางภาษาทั้งสี่ทักษะ ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด
  • เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นสูงและภาษาอังกฤษที่คุณสามารถใช้ได้ในชีวิตจริง ซึ่งจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเพิ่มคะแนน IELTS ได้สูงสุด
  • รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับหัวข้อในการสอบ IELTS ทั่วไปและเคล็ดลับที่สำคัญ
  • วิเคราะห์บทความ เอกสารต่าง ๆ และข้อสอบครั้งก่อน ๆ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำคะแนนสอบในส่วนการพูดและการเขียนของข้อสอบ IELTS รวมถึงให้คุณอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ และพัฒนาการคิดวิเคราะห์