เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ และเตรียมความพร้อมสู่อนาคตอันสดใส

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อให้น้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อการเรียนทั้งในที่โรงเรียนและเตรียมพร้อมสู่ในระดับมหาวิทยาลัย  ทั้งในปะเทศและต่างประเทศ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ด้วยบทเรียนที่จำลองจากสถานการณ์จริง เนื้อหาการเรียนที่เข้มข้นและตรงกับความสนใจ เพื่อช่วยให้เด็กๆ เก่งรอบด้านทั้งในและนอกห้องเรียน

สิ่งที่น้องๆ จะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้

 • ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นใจและเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตัวเอง แสดงความคิดเห็นและพูดคุยกับเพื่อนร่วมห้องเป็นภาษาอังกฤษ
 • กระตุ้นให้นักเรียนทุกคน รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยคำแนะนำและความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้สอน 
 • ฝึกฝน พัฒนาทุกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างเข้มข้น  พร้อมนำไปใช้ได้จริงในการเรียนที่โรงเรียนเพื่อให้คะแนนได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงในชีวิตประจำวันอีกด้วย
 • เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา ในบรรยากาศระดับนานาชาติที่สนุกสนาน

ผลการเรียนรู้

 • พัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อเกรดที่ดีขึ้นในโรงเรียน และปูทางสู่การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเรียนและเข้าใจภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น การคิดวิเคราะห์ ทักษะและเทคนิคการทำข้อสอบ เช่น การอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ และจับใจความสำคัญ เป็นต้น
 • พัฒนาทักษะการพูด ให้เด็กๆ สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
 • เรียนรู้วิธีการฟังสำเนียงภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาให้เป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น
 • เสริมสร้างทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เพื่อการใช้งานในสถานการณ์จริง
 • ฝึกฝนการใช้ภาษาให้ถูกหลักไวยกรณ์ จากสภาวะแวดล้อมทางภาษาที่คัดสรรมาเพื่อผู้เรียนโดยเฉพาะ
 • เรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็น พร้อมสำหรับการใช้งานในสถานการณ์ที่หลากหลาย

Course information

 • จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  คอร์สของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน ช่วยส่งเสริมการเรียนและการสอบภาษาอังกฤษที่โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • ระยะเวลาของหลักสูตร

  • 2 ชั่วโมง ต่อ 1 บทเรียน  ต่อ 1 สัปดาห์
  • สัปดาห์ละครั้ง
  • เริ่มต้นภาคเรียนใหม่ เดือนพฤษภาคมและตุลาคม
 • ระดับ

  • Secondary Success 1
  • Secondary Success 2
  • Secondary Success 3
  • Secondary Success 4
  • Secondary Success 5
  • Secondary Success 6
 • สอบถามคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

  ส่งข้อความหาเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Secondary Success จาก English course consultants ได้ที่นี่

รอบเวลาเรียน
กรุงเทพ

สาขา วัน เวลา
สยามสแควร์ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 -12.00
13.00 - 16.00
พุธหรือศุกร์ 17.00 - 19.00
เสาร์หรืออาทิตย์ 8.00 - 10.00
10.15 - 12.15
12.45 -14.45
15.00 - 17.00
ลาดพร้าว จันทร์ - ศุกร์ 13.30 - 16.30 
 เสาร์หรืออาทิตย์ 8.45 - 10.45 
11.00 - 13.00 
13.30 - 15.30 
ปิ่นเกล้า จันทร์ - ศุกร์ 13.00 - 16.00 
พุธ 16.45 - 18.45
ศุกร์ 17.00 - 19.00
เสาร์หรืออาทิตย์ 8.30 - 10.30
10.45 - 12.45
13.00 - 15.00
15.15 - 17.15
17.30 - 19.30
แจ้งวัฒนะ จันทร์ - ศุกร์ 13.30 - 16.30 
จันทร์หรือพุธ 16.45 - 18.45
พฤหัสบดีหรือศุกร์ 16.45 - 18.45
เสาร์หรืออาทิตย์ 8.45 - 10.45
11.00 - 13.00
13.30 - 15.30
ศรีนครินทร์ จันทร์ - ศุกร์ 13.00 - 16.00 
พุธหรือศุกร์ 16.45 - 18.45 
เสาร์หรืออาทิตย์ 11.00 - 13.00
13.30 - 15.30

ตารางเรียนจะขึ้นอยู่กับระดับผลสอบวัดระดับของนักเรียนแต่ละคน

กรุณาติดต่อเรา หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียน ระดับ และค่าเรียน

รอบเวลาเรียน
เชียงใหม่

สาขา วัน เวลา
เชียงใหม่ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 12.00
เสาร์หรืออาทิตย์ 8.00 - 10.00
10.15 - 12.15
13.00 - 15.00
15.15 - 17.15
17.30 - 19.30

ตารางเรียนจะขึ้นอยู่กับระดับผลสอบวัดระดับของนักเรียนแต่ละคน

กรุณาติดต่อเรา หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียน ระดับ และค่าเรียน