เริ่มเรียนในเดือนพฤษภาคมหรือตุลาคม 1 คลาสเรียนต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 42 สัปดาห์ (หากเริ่มเดือนพ.ค.) และ 21 สัปดาห์ (หากเริ่มเดือนต.ค.)
กรุงเทพ, นนทบุรี และ เชียงใหม่ 12 - 17 ปี


พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น เตรียมความพร้อมสู่อนาคตอันสดใส

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อให้น้อง ๆ ที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อการเรียนทั้งในที่โรงเรียนและเตรียมพร้อมสู่ในระดับมหาวิทยาลัย  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ด้วยบทเรียนที่จำลองจากสถานการณ์จริง เนื้อหาการเรียนที่เข้มข้นและตรงกับความสนใจ เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ เก่งรอบด้านทั้งในและนอกห้องเรียน

สิ่งที่น้องๆ จะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้

 • เรียนภาษาอังกฤษกับครูผู้มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ ในบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน เป็นกันเอง
 • ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียน ที่ช่วยสร้างความมั่นใจและเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตัวเอง รวมไปถึงฝึกฝนทักษะชีวิต อย่างการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อีกด้วย
 • มีส่วนร่วมในโปรเจค ที่นอกจากจะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษแล้วยังช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิต อาทิ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การใช้สื่อดิจิตอล การสร้างแฟ้มจัดเก็บผลงานเพื่อช่วยกระตุ้นการเรียนรู้
 • ได้รับคำติชมหรือการประเมินผลการเรียนอย่างสม่ำเสมอตลอดการเรียน ผ่าน communication books, รายงานผลการเรียน และวันพบปะผู้ปกครอง 

 ผลลัพธ์ที่ได้จากคอร์สเรียนนี้ 

 • พัฒนาทักษะการพูด ให้เด็ก ๆ สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
 • ฝึกฝนการใช้หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ จากสภาวะแวดล้อมทางภาษาที่คัดสรรมาเพื่อผู้เรียนโดยเฉพาะ
 • เรียนรู้และพัฒนาทักษะการฟังสำเนียงภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา ที่ใช้ในสถานการณ์จริง 
 • เรียนรู้วิธีการอ่านบทความและพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน
 • เสริมสร้างทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง สามารถเขียนได้ทั้งงานเขียนทั่วไปและงานเขียนเชิงวิชาการ
 • เพิ่มทักษะที่ประโยชน์อื่น ๆ ในการเรียน อาทิ การจดบันทึก การอ่านผ่าน ๆ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสู้การเรียนต่อในอนาคต

Course information

 • จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  คอร์สของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน ช่วยส่งเสริมการเรียนและการสอบภาษาอังกฤษที่โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • ระยะเวลาของหลักสูตร

  • 2 ชั่วโมง ต่อ 1 บทเรียน  ต่อ 1 สัปดาห์
  • สัปดาห์ละครั้ง
  • เริ่มต้นภาคเรียนใหม่ เดือนพฤษภาคมและตุลาคม
 • ระดับ

  • Secondary Success 1
  • Secondary Success 2
  • Secondary Success 3
  • Secondary Success 4
  • Secondary Success 5
  • Secondary Success 6
  • Secondary Success 7 
 • สอบถามคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

  ส่งข้อความหาเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Secondary Success จาก English course consultants ได้ที่นี่