Secondary Plus เป็นมากกว่าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชีวิตจริง

คอร์สเรียนของเราถูกออกแบบให้น้องๆ ได้พัฒนาการวางเป้าหมายในการเรียนรู้ด้วยตัวเองและเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองโลก  รูปแบบการเรียนใหม่ช่วยให้น้องๆ เข้าห้องเรียนอย่างมีความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น

 

ใหม่! เก่งภาษาแบบก้าวกระโดด 

เปิดทุกประตูของความเป็นไปได้ก้าวสู่เป้าหมายในอนาคต

น้องๆ จะได้ทำกิจกรรมออนไลน์และโครงงานที่น่าท้าทายที่สนับสนุนให้กล้าแสดงความคิดเห็นของตัวเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ในโลกดิจิตอล  กิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนจะช่วยให้น้องๆพัฒนาทักษะการร่วมมือทำงานและพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นผู้นำ การใช้เทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายร่วมกับการเรียนแบบอิสระทำให้น้องๆได้รับประสบการณ์เรียนรู้ที่คุ้มค่า

  • กิจกรรมถูกออกแบบให้พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการฟัง

  • ในคลาสน้องๆ สามารถสนทนากับคุณครูและเพื่อนร่วมชั้นมากขึ้นอีกทั้งได้ฝึกด้านแกรมม่าและรับคำแนะนำของตัวเองจากคุณครูโดยตรง

  • พัฒนาด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ผ่านสื่อภาษาอังกฤษจากชีวิตจริง เช่น บทความนิตยสาร ประกาศรับสมัครงาน รีวิวภาพยนต์ ดนตรี และVlog ที่เกี่ยวกับกีฬา

  • มีแผนผังแสดงความก้าวหน้าส่วนตัวและติดตามพัฒนาการในการเรียนได้ตลอดเวลา

  • หลังคลาสจบได้ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ ตรวจดูจุดที่ยังต้องพัฒนาและดูความสำเร็จไปพร้อมกัน

อุปกรณ์ทางเทคนิคที่ต้องใช้

เพื่อให้น้องๆได้มีประสบการณ์ในการเรียนที่ดี คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบในการใช้งานได้ที่  https://help.etonx.com/docs/system-requirements

 

เน้นปฏิบัติ ท้าทาย และช่วยเพิ่มทักษะที่โรงเรียน

น้อง ๆ จะได้พัฒนาทั้งทักษะการสื่อสารและการเขียนภาษาอังกฤษ รวมไปถึง

  • น้อง ๆ มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การนำเสนอหน้าชั้น การโต้วาที ทำคลิปวิดีโอ และการสัมภาษณ์ 

  • น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมโลกปัจจุบัน ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น วิถีคนเมือง สิ่งแวดล้อม การกินรักษ์โลก ภาวะโลกร้อน ฯลฯ

  • น้อง ๆ จะได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพื่อทำคะแนนสอบที่โรงเรียน

  • น้อง ๆ จะได้พัฒนาทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น ภาวะผู้นำ และการร่วมมือกันในกลุ่ม เพื่อเตรียมความสำหรับในอนาคต

บรรยากาศการเรียนทีเป็นกันเอง

น้อง ๆ ได้เรียนภาษาอังกฤษกับเพื่อน ๆ ในวัยเดียวกัน โดยคุณครูที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจะช่วยให้น้อง ๆ มีส่วนร่วมในห้องเรียนมากที่สุด

น้อง ๆ สามารถฝึกภาษาอังกฤษที่บ้านได้ ผ่าน Secondary Online

 

เมื่อเรียนกับเราแล้ว โลกของน้อง ๆ จะกว้างขึ้น

Secondary Plus จะช่วยให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จในการเรียนที่โรงเรียน เตรียมพร้อมสำหรับการสอบทั้งในโรงเรียน และเตรียมตัวเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษจะช่วยสร้างมิตรภาพ ส่งเสริมการเรียน และการท่องไปในโลกกว้าง เตรียมพร้อมสู่สิ่งต่าง ๆ ในอนาคต

 

Course Term & Period

คอร์สเรียนนี้ถูกออกแบบขึ้นมาสำหรับ 1 ปีการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 เทอม และหลักสูตรพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน คือ

เทอม A

พฤษภาคม - ตุลาคม

เทอม B

ตุลาคม - เมษายน

หลักสูตรระยะสั้น

เมษายน