บริติช เคานซิล ประเทศไทย ให้บริการการสอบสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนกับ University of London มหาวิทยาลัยจะมีกฎระเบียบในการดำเนินการจัดสอบ ซึ่งทางบริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้ถือปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

การสมัคร

วันที่รับสมัครสอบประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561: วันนี้ - วันที่ 27 มกราคม 2561
หากวันสอบของท่านอยู่ในช่วงอื่น กรุณาเช็คกำหนดการในเว็บไซต์ University of London โดยบริติซ เคานซิลจะปิดรับสมัครก่อนกำหนดการของมหาวิทยาลัย 1 สัปดาห์

วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่บริติช เคานซิล สาขาสยามสแควร์
- ชำระเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิต (VISA/MasterCard) ไม่รับเงินสด
- วันเปิดรับสมัคร จันทร์-เสาร์ 09:00-18:00 น. 

2. สมัครออนไลน์ผ่านทางอีเมล์ examsregistration@britishcouncil.or.th
- ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร 

ค่าสอบ

  • 7,550 บาม ต่อ 1 วิชา หากสมัครสอบ 1 หรือ 2 วิชา ในรอบสอบเดียวกัน
  • 5,290 บาท ต่อ 1 วิชา หากสมัครสอบตั้งแต่ 3 วิชาขึ้นไป ในรอบสอบเดียวกัน

การยกเลิก 

หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าสอบได้ไม่ว่ากรณีใดๆ สามารถแจ้งยกเลิกการสอบได้โดยแจ้งล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ โดยจะเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิก 2,400 บาท (หากแจ้งยกเลิกช้ากว่า 2 สัปดาห์ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบเต็มจำนวน)