In this section

ประโยคพร้อมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกในภาษาอังกฤษ

บริติช เคานซิล เราได้รวบรวมคำศัพท์และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ ที่บ่งบอกเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกให้เสมือนกับคุณคือเจ้าของภาษา ห้ามพลาด!