ประโยคพร้อมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกในภาษาอังกฤษ

บทความในตอนนี้ บริติช เคานซิล จะมาพูดถึงอารมณ์และความรู้สึกกัน บ่อยครั้งที่เรามีความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่ในใจอยากที่จะระบายหรือพูดมันออกมา โดยที่มันมีความซับซ้อนมากไปกว่าแค่คำว่า ชอบ (like), โกรธ (angry), เกลียด (hate), กลัว (fear), เสียใจ (sad) หรือในบางครั้งเราพูดคุยกับชาวต่างชาติแล้วเขาพยายามพูดและเล่าถึงอารมณ์ความรู้สึกของเขาให้เราฟัง แต่เราเกิดไม่เข้าใจความหมาย ไม่รู้จักคำศัพท์เหล่านั้น ดังนั้น ในบทความนี้บริติช เคานซิล จึงนำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกพร้อมทั้งตัวอย่างประโยคมาให้แฟนๆที่อ่านบทความของเราสามารถนำกลับไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้และนำไปใช้พูดคุยผูกสัมพันธ์กับชาวต่างชาติได้ เนื่องจากอารมณ์และความรู้สึกเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นการรู้ถึงคำศัพท์และความหมายจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับใครก็ตามที่กำลังเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องดังเช่นเจ้าของภาษา โดยเราจะแยกตามแต่ละกลุ่มของอารมณ์และความรู้สึกในด้านบวกและด้านลบ ดังนี้

Positive Emotion

สนุกสนาน/มีความสุข: joyful (adj), amusing (adj), delighted (adj), ecstatic (adj), over the moon (adj)

•That’s an amusing story

•I am delighted that I passed the exam.

•When he asked her to marry him she was ecstatic

•He was over the moon with his new toy and play it every day for a whole month.

มีชีวิตชีวา: lively (adj), invigorated (adj), vigorous (adj)

•He felt invigorated after I had a long holiday.

•She has a very pleasant lively manner

ยอดเยี่ยม: fantastic (adj), superb (adj), great (adj), wonderful (adj)

•I feel great today.

•It is a fantastic movie I have never seen before.

•I felt wonderful when I visit this museum.

•Negative Emotion

อารมณ์เสีย: upset (adj), unhappy (adj), angry, wrath (n), cross (adj), furious (adj)

•I’m upset that you’re so lazy.

•A soft answer turneth away wrath.

•She was angry with her brother, he played a lot of computer games.

•I was cross with my sister for not helping me, as she said she would.

•I was furious with him for breaking my windows

เกลียด: loathe (v), averse (adj), antipathetic(adj), hate

•I loathe dogs.

•I’m averse to punishing my children.

•I hate this kind of story.

เศร้า: gloomy (adj), regret (v,n), distress (v,n), lament (v), grim (adj), mournful (adj)

•When I read about a murder, I alway feel gloomy.

•He deeply regretted losing his temper.

•Children who are taking drugs cause great distress to their families.

•You look mournful.

ผิดหวัง/สิ้นหวัง: disappoint (v), desperate (adj)

•I’m sorry to disappoint you.

•After she failed her Mathematics exam, she was depressed for a week

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์และความรู้สึก ทั้งนี้หากคุณสามารถที่จะพูดบรรยายถึงอารมณ์และความรู้สึกได้ครอบคลุมและใช้คำศัพท์ได้ถูกต้องตรงกับสถานการณ์ที่ต้องการจะพูดแล้วละก็ ทักษะด้านภาษาอังกฤษของคุณก็เรียกได้ว่าพัฒนาไปอีกขั้นและเข้าใกล้กับเจ้าของภาษามากขึ้นอย่างแน่นอน บริติช เคานซิลมีคอร์สเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของคุณ เพื่อให้คุณมีความพร้อมสำหรับการทำงานและเพื่อความสำเร็จในอนาคตของตัวคุณ เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียน myClass Plus ได้ที่นี่ 

See also