กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการส่งเทคนิคและวิธีการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) ที่คุณสามารถใช้งานจริงได้ในการทำงาน

(กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลจริง และตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง สำหรับจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ กรณีได้รับรางวัล)
สำหรับการติดต่อกลับในกรณีได้รับรางวัล (กรุณากรอกในรูปแบบ 08x-xxx-xxxx)

ข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฎในแบบฟอร์มนี้ ทางบริติช เคานซิล จะนำไปใช้เพื่อการอ้างอิง และติดต่อแจ้งข้อมูลและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับกิจกรรมและคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยคุณสามารถแจ้งความประสงค์ยกเลิกรับข่าวสารได้ตลอดเวลา

คุณมีสิทธิขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และคุณมีสิทธิที่จะขอแก้ไขข้อมูลของคุณหากพบว่าไม่ถูกต้อง หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริติช เคานซิล หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์แผนกรักษาข้อมูล