Conditional clauses คืออะไร และแบ่งเป็นกี่แบบ

Conditional clauses หรือในบางทีก็เรียกว่า Conditional sentences นั้นคือประโยคเงื่อนไข นั่นเองซึ่งประโยคเงื่อนไขนั้นมักจะประกอบด้วยสองประโยคหรือมากกว่านั้น โดยมักจะมีการใช้คำว่า If หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือคำว่า ถ้า นั่นเอง เช่น ถ้าฉันขับรถแล้วจะถึงที่หมายเร็วกว่าการเดิน เป็นต้น

Conditional sentences นั้นมีกี่แบบและประกอบด้วยอะไรบ้าง
ในหลายตำรานั้น Conditional sentences นั้นมีอยู่ด้วยกันสามแบบ แต่ในความเป็นจริงแล้วประโยคนั้นอาจมีการผสมด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในหลายรูปแบบเนื่องด้วยภาษาและหลักไวยากรณ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้ในบางตำราได้เพิ่ม Conditional sentences ที่เรียกว่า Mixed conditional sentences เข้ามาด้วย

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา บริติช เคานซิล อยากพาคุณมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Conditional sentences ในแบบต่างๆ โดยในบทความนี้จะพาคุณมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Conditional sentences ในแบบแรกที่เรียกว่า Zero conditional sentences กัน ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลย


1. ZERO CONDITIONAL SENTENCES หรือประโยคเงื่อนไขแบบแรก

Zero conditional sentences นั้นจะเป็นประโยคที่ใช้กับเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ที่เป็นความจริง ซึ่งรูปแบบของประโยคนั้นจะใช้ Present simple ทั้งประโยคหลักหรือ Main clause และประโยคเงื่อนไข หรือ if clauses

โครงสร้างหลักไวยากรณ์ของ Zero Conditional Sentences: If subject + verb 1, subject + verb 1

ตัวอย่างประโยคที่ 1

If it rains, the road gets wet.

ความหมาย ถ้าฝนตก ถนนก็จะเปียก

ตัวอย่างประโยคที่ 2

If you heat water, it boils.

ความหมาย ถ้าให้ความร้อนกับน้ำ น้ำจะเดือด หรือถ้าต้มน้ำ น้ำจะเดือด

วิธีใช้: ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริง
Zero conditional sentences ใช้สำหรับพูดถึงความจริงทั่วไป โดยใช้ present simple ในประโยคทั้งสองประโยค (ประโยคหนึ่งจะอยู่ในรูปของ if-clause ส่วนอีกประโยคจะอยู่ในรูปของ main-clause ค่ะ)

If + present simple, …. present simple. (คนไทยมักจะเขียนว่า If + subject + V1, subject + V1)

ประโยคแบบ zero conditional sentences ใช้พูดถึงกรณีที่ถ้าเกิดสิ่งหนึ่ง ต้องเกิดอีกสิ่งหนึ่งเสมอ เช่น

If water reaches 100 degrees, it boils.
เมื่ออุณหภูมิน้ำสูงเท่ากับ 100 องศาเซลเซียส น้ำจะเดือดเสมอ

If I eat peanuts, I get sick.
ถ้าฉันกินถั่วลิสงฉันจะแพ้

ซึ่งประโยคลักษณะนี้ เราจะใช้คำว่า when (เมื่อ) แทน if ก็ได้

จบลงไปแล้วกับ Zero conditional sentences เดี่ยวมาติดตามกันต่อกับ First Conditional sentences ในบทความถัดไป และอย่าลืมนำไปฝึกใช้ให้คล่องก่อนที่จะก้าวข้ามไปในประโยคเงื่อนไขในบทความถัดไป 

สำหรับใครที่อยากเก่งภาษาอังกฤษพลาดไม่ได้กับคอร์สเรียน Premier Writing คอร์สเรียนที่จะช่วยให้คุณเก่งภาษาอังกฤษได้ไม่ยากด้วยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่สอนเรื่องการเขียนโดยเฉพาะจากบริติช เคานซิล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่