English writing

คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษของ บริติช เคานซิล ได้รับการออกแบบให้เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ต้องการพัฒนาทักษะและฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งเพื่อใช้ในการศึกษาและการทำงาน ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ทุกแง่มุมของการเขียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่การสร้างโครงร่างสำหรับงานเขียน ไปจนถึงการฝึกเขียนรายงาน การเขียนแนะนำตัวเอง และการเขียน essay หรือการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยให้คุณสามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้

 • เรียนรู้เทคนิคที่จำเป็นในการเขียนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการระดมความคิดก่อนเริ่มเขียน การสร้างโครงร่างสำหรับงานเขียน การวางองค์ประกอบแต่ละย่อหน้า ไปจนถึงการเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนเรียงความ และรายงาน
 • ฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งเพื่อการเรียนและการทำงาน ผ่านกิจกรรมการเขียนหลากหลาย เช่น การฝึกเขียนจดหมาย CV จดหมายสมัครงาน เรียงความ และรายงานรูปแบบต่างๆ

 ผลการเรียนรู้

 • สามารถเขียนภาษาอังกฤษในหลากหลายรูปแบบ ทั้งเพื่อใช้ในการศึกษาและการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
 • เพิ่มทักษะในการถ่ายทอดความคิดและความเห็นผ่านงานเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถใช้คำศัพท์และหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับการเขียนภาษาอังกฤษแต่ละรูปแบบ

Course information

 • จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษของเรามีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียน ทั้งเพื่อการเรียนและการทำงาน

 • ระยะเวลาของหลักสูตร

  หลักสูตรนี้เปิดสอนตลอดทั้งปี โดยหนึ่งคอร์สจะเรียน 10 สัปดาห์ รวมเวลาทั้งหมด 30 ชั่วโมง

 • ระดับ

  • Premier Writing 1
  • Premier Writing 2
 • สอบถามคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

  ส่งข้อความหาเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Premier Writing จาก English course consultants ได้ที่นี่