คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ

คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับนักเรียน อายุ 16 ปีขึ้นไป ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งเพื่อการศึกษาและเพื่อการทำงาน ในคอร์สนี้ คุณจะได้เรียนรู้ทุกแง่มุมของการเขียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่การสร้างโครงร่างสำหรับงานเขียน ไปจนถึงการฝึกเขียนรายงานและเรียงความภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยให้คุณสามารถถ่ายทอดความคิดผ่านงานเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้

 • เรียนรู้เทคนิคที่จำเป็นในการเขียนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการระดมความคิดก่อนเริ่มเขียน การสร้างโครงร่างสำหรับงานเขียน การวางองค์ประกอบแต่ละย่อหน้า ไปจนถึงการเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนเรียงความ และรายงาน
 • ฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งเพื่อการเรียนและการทำงาน ผ่านกิจกรรมการเขียนหลากหลาย เช่น การฝึกเขียนจดหมาย CV จดหมายสมัครงาน เรียงความ และรายงานรูปแบบต่างๆ

 ผลการเรียนรู้

 • สามารถเขียนภาษาอังกฤษในหลากหลายรูปแบบ ทั้งเพื่อการศึกษาและการทำงาน
 • เพิ่มความมั่นใจในการถ่ายทอดความคิดและความเห็นผ่านงานเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถใช้คำศัพท์และหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับการเขียนภาษาอังกฤษแต่ละรูปแบบ

Course information

 • จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษของเรามีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียน ทั้งเพื่อการเรียนและการทำงาน

 • ระยะเวลาของหลักสูตร

  หลักสูตรนี้เปิดสอนตลอดทั้งปี โดยหนึ่งคอร์สจะเรียน 10 สัปดาห์ รวมเวลาทั้งหมด 30 ชั่วโมง และมีหลักสูตรพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

 • ระดับ

  • Premier Writing 1
  • Premier Writing 2
 • สอบถามคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

  ส่งข้อความหาเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Premier Writing จาก English course consultants ได้ที่นี่

รอบเวลาเรียน
กรุงเทพ

สาขา วัน เวลา
สยามสแควร์     จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
18.30 - 21.30
จันทร์และพุธ 16.30 - 18.30
เสาร์หรืออาทิตย์ 17.15 - 20.15
แจังวัฒนะ  จันทร์ - ศุกร์  17.00 - 20.00
อาทิตย์ 15.45 - 18.45 

ตารางเรียนจะขึ้นอยู่กับระดับผลสอบวัดระดับของนักเรียนแต่ละคน

กรุณาติดต่อเรา หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียน ระดับ และค่าเรียน