เทคนิคการฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เมื่อลูกคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังฝึกฝนภาษาอังกฤษอยู่เด็กๆจะมีทักษะการฟังได้ก่อนทักษะอื่นเพราะผู้พูดสามารถใช้ภาษากายประกอบการสนทนากับเด็กๆได้ เด็กจะเข้าใจจากท่าทาง สีหน้า กิริยาต่างๆและสามารถฝึกทักษะการพูด การอ่าน แบบเลียนเสียงได้ แต่สำหรับการเขียนนั้นดูจะยากกว่าทักษะอื่นเพราะถ้าจะต้องเรียบเรียงความรู้ ความนึกคิด ความรู้สึก จินตนาการ ประสบการณ์และอื่นๆตามเป้าประสงค์ของผู้เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างรู้ความหมาย ถ้าเขียนอย่างไม่รู้ความหมายก็ถือว่าเป็นการลงตัวอักษรไว้บนวัสดุหนึ่งๆเท่านั้น เทคนิคในการฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆที่พบบ่อยๆได้แก่ 

1. เขียนตามรอยรูปประ ที่มีอยู่เดิมกรณีนี้สำหรับเด็กเพิ่งเริ่มฝึกหัดเขียนตัวอักษร

2. เขียนเฉพาะอักษรตัวใดตัวหนึ่งลงไปในคำศัพท์ 1 คำที่ยังมีตัวอักษรประกอบคำไม่ครบ เติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์

3. เขียนรูปประโยคง่ายๆประธาน กิริยา กรรม

4. เขียนคำศัพท์ให้สอดคล้องกับภาพต่างๆ ที่กำหนดไว้

5. เขียนเพื่อเรียงรูปประโยคให้ถูกต้องจากรูปประโยคที่ไม่ถูกต้อง

6. เขียนเพื่อให้เกิดความสวยงามที่เรียกว่าคัดภาษาอังกฤษ

7. เขียนวลีสั้นๆเพื่อสื่อสารเข้าใจกันในกลุ่มเพื่อน ครอบครัว 

8. เขียนเพื่อแต่งเรื่องสั้นๆตามจินตนาการและนำคำศัพท์ที่รู้จักมาใช้ประโยชน์

9. เขียนจดหมาย ข่าวสั้นๆ แจ้งผู้ใกล้ชิด

10. เขียนบทสนทนาสั้นๆ หรือบันทึกเป็นไดอารี่ประจำวันๆละ3-5ประโยค

ลูกคุณได้ใช้วิธีการเขียนภาษาอังกฤษแบบใดก็เกิดประโยชน์ต่อเขาทั้งสิ้นหากเด็กๆได้ทำเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอเขาก็จะมีทักษะการเขียนที่ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ข้อสำคัญการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกหลักการเขียนนั้นจะทำอย่างไร ที่บริติช เคานซิล มีคำตอบให้คุณเพื่อดูแลทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้ลูกคุณได้ เรามีคอร์ส Primary Plus ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมอายุ 6-12 ปี ลูกคุณจะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆอย่างถูกต้องสุนกสนาน และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษอีกด้วยเพื่ออนาคตก้าวไกล รับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่