• คอร์สเรียนช่วงปิดเทอม
 • เรียนที่สาขาสยามแสควร์
 • 30 ชั่วโมง: 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษในทักษะการพูดและการเขียนให้ลูกของคุณช่วงปิดเทอมนี้

คอร์สเรียนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปูพื้นฐานให้เด็กๆ วัยประถม อายุระหว่าง 6-7 ปี ได้ฝึกทักษะการเขียน และการพูดภาษาอังกฤษ ผ่านการทำกิจกรรมในห้องเรียนที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน ส่วนช่วยให้พวกเขากล้าคิด กล้าแสดงออก โดยเด็กๆ จะได้เรียนหนังสือหลักสูตรล่าสุดและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

สิ่งที่ลูกของคุณจะได้จากคอร์สนี้:

 • เรียนรู้กับครูผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะของลูกคุณไปสู่ความสำเร็จในอนาคต 
 • เพิ่มความมั่นใจในทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมและบทเรียนหัวข้อต่างๆ 
 • ปูพื้นฐานทักษะการเขียน เช่น โครงสร้างและการสร้างประโยค ไวยากรณ์ เป็นต้น
 • เด็กๆ จะได้กล้าคิด กล้าแสดงออก และสนุกสนานไปกับการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ 

ไฮไลท์ของคอร์สเรียนนี้:

 • ผจญภัยไปกับการเรียนรู้เชิงโต้ตอบ: น้องๆ จะได้เรียนในคลาสสอนสดกับครูผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ภาษาอังกฤษของลูกคุณ พร้อมนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง
 • บทเรียนรูปแบบเกมและกิจกรรม:  น้องๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษผ่านบทเรียนในรูปแบบเกมและกิจกรรม ทำให้เส้นทางการเรียนรู้ของลูกคุณเป็นประสบการณ์ที่แสนสนุกสนานตลอดช่วงปิดเทอม
 • เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในการพูด:  พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของน้องๆ ผ่านการสนทนากับครูเจ้าของภาษา และกิจกรรมบทบาทสมมติต่างๆ ในห้องเรียน
 • Writing wonders: คอร์สเรียนนี้จะช่วยปลูกฝังความรักในการเขียนของน้องๆ และปลดล็อคศักยภาพในความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

ตารางเรียน:

 • 25 มีนาคม - 5 เมษายน (จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 12.00 น.)
 • 17 - 30 เมษายน (จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 12.00 น.)