©

British Council

การประเมินและการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและวัยรุ่นอายุ 6 ถึง 17 ปี

เราทราบว่า คุณต้องการติดตามพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษของลูกของคุณ การประเมินและการทดสอบภาษาอย่างต่อเนื่องของเราจึงชี้ให้เห็นภาพจุดแข็ง จุดอ่อน และเป้าหมายการเรียนรู้ในอนาคตอย่างชัดเจน ครูจะช่วยให้นักเรียนสามารถระบุสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีและจุดที่ต้องปรับปรุง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการประเมินผลทางด้านภาษา ทักษะ และผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน  

วิธีรับทราบข้อมูลและมีส่วนร่วม

การแจ้งข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกให้คุณทราบอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา คุณสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยวิธีดังนี้

  • ดูวัตถุประสงค์ของบทเรียนในฟอรัมสนทนาของศูนย์กลางการเรียนรู้ [โปรดปรับแต่งตามข้อเสนอคอร์สเรียนที่มีในประเทศของคุณ]
  • ดูว่าลูกของคุณเป็นอย่างไรได้ในแดชบอร์ดพัฒนาการของศูนย์กลางการเรียนรู้
  • อ่านการประเมินตนเองของลูกของคุณในตอนท้ายของแต่ละโมดูล
  • รับรายงานและยินดีกับความสำเร็จของลูกของคุณ
  • เข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครองช่วงปลายภาคเรียน [โปรดปรับแต่งตามข้อเสนอคอร์สเรียนที่มีในประเทศของคุณ]

การพัฒนาให้เป็นผู้ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ

การประเมินและการทดสอบภาษาอังกฤษของเราช่วยให้เด็ก ๆ กลายเป็นผู้ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น และเป็นผู้เรียนที่ดีขึ้น 

วิธีการ:

การประเมินระหว่างเรียน

การประเมินหลังเรียน (การประเมินของครูตามเกณฑ์ CEFR)

ครูจะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับเป้าหมายในการเรียนอย่างต่อเนื่องผ่านการประเมินตนเองและการประเมินโดยเพื่อน รวมทั้งผ่านกิจกรรมคิดไตร่ตรองในรอบการประเมินระหว่างเรียน (สร้างจุดมุ่งหมายร่วมกัน > คิดไตร่ตรอง > วางแผน) ครูจะใช้ส่วนโครงการของนิตยสารแต่ละฉบับเป็นแหล่งข้อมูลหลักฐานเพื่อแสดงให้นักเรียนและผู้ปกครองเห็นถึงพัฒนาการ

รายงานเกี่ยวกับผู้เรียนของเราเป็นอย่างไร

รายงานของครูจะมีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับผลการเรียนและพัฒนาการของเด็ก ๆ เกณฑ์การประเมินที่สำคัญของเรามีดังนี้

ทักษะการพูด เราจะประเมินทักษะการพูดของนักเรียนโดยดูจากการออกเสียง คำศัพท์ ความมั่นใจ และความพยายาม
ทักษะการเขียน การประเมินทักษะการเขียนของผู้เรียนภาษาอังกฤษจะวัดจากการทดสอบการสะกดคำและคำศัพท์ นอกจากนี้ เรายังตรวจสอบวิธีจัดระเบียบความคิดของเด็กๆ และดูว่าสามารถสื่อสารข้อความออกมาได้ดีเพียงใด
การเรียนรู้อย่างอิสระและการบ้าน การศึกษาอย่างอิสระที่บ้านก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของนักเรียน เราทดสอบสิ่งนี้โดยดูจากการบ้านที่ทำเสร็จ มาตรฐานของการบ้านที่ส่ง และงานที่ทำผ่านศูนย์กลางการเรียนรู้
ไวยากรณ์ นิตยสารการเรียนรู้ของเรามีแบบฝึกหัดต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องของนักเรียน เราทดสอบไวยากรณ์ผ่านแบบฝึกหัดที่ให้ทำในระหว่างคอร์สเรียน
คำศัพท์ ครูจะสอนคำใหม่ ๆ ในการเรียนแต่ละครั้ง เราส่งเสริมให้นักเรียนใช้คำศัพท์ที่ได้เรียนรู้ใหม่ตลอดการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้รับคะแนนจากการใช้คำศัพท์ในทุกบทเรียน
การประเมินขั้นสุดท้าย การให้คะแนนขั้นสุดท้ายนี้จะขึ้นอยู่กับผลการเรียน การมีส่วนร่วมในห้องเรียน และการทำการบ้านของเด็ก ๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม