เสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

12.00 – 13.00 น. 

เขียนใบสมัครเรียนอย่างไรให้ได้ใจกรรมการ 

ฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการเตรียมใบสมัคร ในระดับปริญญาตรี การกรอกใบสมัคร UCAS การเขียนใบสมัครระดับปริญญาโทและเอกและการเตรียม Research Proposal  

วิทยากร   

Ulrike Wegner,

Global Director, University Pathway Programmes at EF Education First

Dr Natalia Slutskaya,

Director of Recruitment and Admission, School of Business Management and Economics, University of Sussex 

Giang Nguyen,

Country Development Manager, University of Southampton 

กลับไปหน้าตารางสัมมนา