ประวัติวิทยากร

ULRIKE WEGNER

Global Director, University Pathway Programmes at EF Education First

Ulrike Wegner จบการศึกษาด้านภาษาและการตลาดจากประเทศเยอรมัน เธอมีประสบการณ์ด้านการศึกษาและการบริการนักเรียนมากกว่า 25 ปี ช่วงเวลาหลายปีที่เธอเป็นผู้บริหารที่ EF Language Campus ใน Cambridge เธอมีความยินดีที่ได้ช่วยเหลือนักเรียนมากมายในการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสหราชอาณาจักร มีประสบการณ์การทำงานในมากกว่า 5 ประเทศ ในการเปิดรับสมัครนักเรียนและเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเรียนต่อต่างประเทศได้ทำให้เธอมีความรู้เชิงลึกในความต้องการต่าง ๆ ของนักเรียนต่างชาติในการเตรียมตัวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร