ประวัติวิทยากร 

Giang Nguyen

Country Development Manager, University of Southampton 

Giang Nguyen มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจและการตลาด หลังจากที่เธอได้ใช้ชีวิตเรียนและทำงานในฝรั่งเศสเป็นเวลา 2 ปี เธอได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่สหราชอาณาจักร และทำงานให้กับมหาวิทยาลัย Southampton จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 10 ปี ในฝ่ายการตลาดและจากนั้นได้ทำงานในฝ่ายต่างประเทศ เธอได้ช่วยให้นักเรียนมากมายจากหลายประเทศทั่วโลกสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่ตัวเองต้องการ ความสุขของเธอคือการได้ช่วยแนะแนวให้นักเรียนได้ค้นพบเส้นทางสู่อนาคตที่สดใสและเธอพยายามอย่างสุดความสามารถในการช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติโดยตลอดมา