In this section

เบื้องหลังงานหัตถกรรม

เบื้องหลังงานหัตถกรรม เส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมมือกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

Thai Eye Exhibition and Creative Education Programme 2016

นิทรรศการไทยเนตรและโครงการการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 2559

ส่งเสริมให้นักเรียนรู้รุ่นเยาว์ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และค้นหาศิลปะด้วนกระบวนการเข้าใจในสิ่งที่เห็นและความคิดเชิงวิพากษ์

Will Storr

ความลับของสุดยอดนักเล่าเรื่อง โดย Will Storr (วิลล์ สตอร์)

การอบรมหัวข้อ “Secrets of a Master Storyteller” (ความลับของสุดยอดนักเล่าเรื่อง) โดย Will Storr (วิลล์ สตอร์) นักเขียน นักข่าว และช่างภาพมือรางวัลจากสหราชอาณาจักร