CONTENT TO BE ADDED
Woman in the library

ด้วยความมุ่งมั่นของเราที่จะส่งเสริมความเป็นผู้นำของอังกฤษ และการเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบการศึกษาและสังคมจากทั่วโลก  เราได้พัฒนาโครงการโดยความร่วมมืออันดีจากพันธมิตรทางการศึกษาที่สำคัญ นั่นคือกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะสร้างผลดีในระยะยาว เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้กำหนดนโยบายทางการศึกษา ผู้นำสถาบันการศึกษา รวมถึงครูอาจารย์และนักเรียน เพื่อให้เกิดผลแก่ภาพรวม และสร้างสังคมที่เปิดกว้างและเห็นผลสำเร็จต่อเนื่อง โครงการของเรา มีดังนี้

  • การพูดคุยเชิงนโยบาย และการวิจัย เช่น  เวทีการอภิปรายด้านการศึกษาขั้นอุดมศึกษาในระดับภูมิภาค
  • ให้คำแนะนำสำหรับภาคส่วน และบริการวิเคราะห์การตลาด 
  • การพัฒนาวิชาชีพและการฝึกอบรม  การรับรองคุณวุฒิ และการวัดคุณสมบัติโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
  • โครงการการศึกษาร่วม 
  • การจัดการแข่งขัน โครงการความร่วมมือต่างๆ การสรรหาบุคลากรเพื่อทำงาน โครงการแลกเปลี่ยน ณ สหราชอาณาจักร และมหกรรมการศึกษา 

เรายินดีต้อนรับทุกความร่วมมือกับโครงการของเรา และพร้อมที่จะช่วยเหลือในการวางแผนพัฒนา และปรับให้ตรงกับเป้าหมายในงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรคุณ องค์กรของคุณ สามารถเข้ามามีบทบาทที่สำคัญกับความมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมของเรา

ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์สนับสนุนโครงการของเรา

เราเชื่อว่าการทำงานร่วมกันแบบพาร์ทเนอร์กับองค์กร บริษัท หรือบุคคลสำคัญๆ จากทุกภาคส่วนของสังคมจะช่วยเพิ่มคุณค่ามหาศาสให้แก่งานของเราในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและในการสร้างสรรค์โครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาและภาษาอังกฤษ 

แต่ละปี บริติช เคานซิล ได้ลงมือดำเนินการโครงการมากมายทั่วประเทศ อาทิ  โครงการ Inspring Science ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเราและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, Sheffield Hallam University และ BG Group PLC. เรายินดีรับโอกาสในการพูดคุยถึงการสนับสนุนจากคุณ ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายและความสำเร็จร่วมกัน 

หากองค์กรของคุณสนใจร่วมมือเป็นพันธมิตรในโครงการต่างๆ ของเรา กรุณาติดต่อทีมการศึกษาเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม