© British Council

เรามุ่งมั่นที่จะหาวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ผ่านงานด้านศิลปะและโครงการเพื่อสังคม เพื่อให้มั่นใจว่าผลกระทบจากการรณรงค์ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในวงกว้าง และยั่งยืน เราจึงได้ทำงานร่วมกับองค์กรของรัฐ ศิลปิน ผู้นำทางวัฒนธรรม ผู้ประกอบการทางสังคม ภาคส่วนธุรกิจและสถาบันการศึกษาเพื่อที่จะดำเนินโครงการต่างๆ ดังนี้

  • การสนทนาเชิงนโยบาย การเผยแพร่ผลงาน การวิจัยและให้คำปรึกษา 
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกวดแข่งขัน เวทีแสดงความคิดเห็น เครือข่ายและการสร้างความร่วมมือ 
  • การสร้างขีดความสามารถ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทักษะ การออกแบบนโยบาย และพัฒนาความเป็นผู้นำ 
  • การสนับสนุนการอภิปรายปัญหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

เรายินดีต้อนรับทุกความร่วมมือกับโครงการของเรา และพร้อมที่จะช่วยเหลือในการวางแผนพัฒนา และปรับให้ตรงกับเป้าหมายในงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรคุณ องค์กรของคุณ สามารถเข้ามามีบทบาทที่สำคัญกับความมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมของเรา

ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์สนับสนุนโครงการของเรา

เราเชื่อว่าการทำงานร่วมกันแบบพาร์ทเนอร์กับองค์กร บริษัท หรือบุคคลสำคัญๆ จากทุกภาคส่วนของสังคมจะช่วยเพิ่มคุณค่ามหาศาสให้แก่งานของเราในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและในการสร้างสรรค์โครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านศิลปะ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสังคม

หากองค์กรของคุณสนใจในโอกาสการเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา กรุณาติดต่อ บริติช เคานซิล ประเทศไทยเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม