SUK-A woman holding Edu UK Book

บริติช เคานซิล มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับตัวแทนการศึกษาในประเทศไทย  เราประสานงานกับตัวแทนการศึกษาในหลากหลายโครงการตลอดทั้งปี รวมทั้งโครงการโรงเรียนภาคฤดูร้อน การท่องเที่ยวเพื่อแนะนำประเทศอังกฤษ การบรรยายสรุปเกี่ยวกับการขอวีซ่า และการประชุมตัวแทนการศึกษา  

บริการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้ตัวแทนการศึกษาได้ประสานงานกับสถาบันของอังกฤษอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น (ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีการรับรองตัวแทนการศึกษา)  บริติช เคานซิลให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกับตัวแทนการศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนพาร์ทเนอร์ทางการตลาดของเรา ดังนั้น เราจึงใส่ใจในการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณภาพการทำงานให้กับตัวแทนด้วยเช่นกัน

จดหมายข่าวสำหรับตัวแทนการศึกษา 

ในแต่ละเดือนเราส่งออกจดหมายข่าวอิเล็คทรอนิกส์ไปยังที่ปรึกษาด้านการศึกษาและตัวแทนมากกว่า 6,000 รายทั่วโลก  

จดหมายข่าวนี้ช่วยให้ตัวแทนการศึกษาเข้าใจถึงระบบการศึกษาและระบบวีซ่าของอังกฤษ อีกทั้งยังช่วยแนะนำความเป็นเลิศด้านการศึกษาของสหราชอาณาจักร

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีม Education UK ได้ที่ educationuk@britishcouncil.or.th  หรือโทร 02 657 5678

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง