การเขียน Paragraph คืออะไร?

หลายท่านที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่โดยเฉพาะการเขียนนั้น Paragraph คือสิ่งแรกที่ท่านจำเป็นต้องเริ่มเรียนในคลาสเลยก็ว่าได้ เพราะการเขียน Paragraph นั้นจะเป็นตัวต่อยอดให้ท่านสามารถพัฒนาการเขียนไปในจุดที่สูงกว่าได้เช่นการเขียน Essay การเขียน Complaint การเขียน Report เป็นต้น

แล้วอะไรคือ Paragraph?

ง่ายๆ เลย Paragraph คือกลุ่มของประโยคที่ถูกเขียนขึ้นด้วยจุดประสงค์หรือหัวเรื่องเดียวกัน (Single Topic) นั่นเอง ซึ่งประโยคที่อยู่ใน Paragraph นั้นถูกเขียนขึ้นเพื่ออธิบายความคิดหลัก (main idea) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นๆ 

Paragraph จำเป็นต้องยาวหรือไม่? แล้วมีความยาวเท่าไรที่เหมาสม?

หลายคนคงสงสัยว่า Paragraph นั้นจำเป็นต้องมีความยาวเท่าไร และจำนวนประโยคที่เหมาะสมในการเขียน Paragraph นั้นอยู่ที่เท่าไร คำตอบอยู่ที่ หากเป็นการเขียนในเชิงวิชาการ (Academic Writing) นั้น จำนวนที่เหมาะสมสำหรับการเขียนในแต่ละ Paragraph จะอยู่ที่ประมาณ 5 ถึง 10 ประโยคยาว ซึ่งการขึ้นต้นในแต่ละ Paragraph นั้นก็มักจะทำการขึ้นย่อหน้า (Indent) เสมอ ในบทความหน้าติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับส่วนประกอบใน Paragraph ได้ ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน Paragraph ได้มากขึ้น

หากใครที่สนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโดยเฉพาะการเขียนเชิงวิชาการแล้ว ก็อย่าพลาดกับคอร์สเรียนสุดพิเศษจาก บริติช เคานซิล คอร์สเรียน Premier Writing ที่จะปูพื้นฐานการเขียนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงให้คุณได้พัฒนาทักษะการเขียนของคุณได้อย่างรวดเร็ว อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

See also