4 จุดผิดที่พบได้มากที่สุดในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ - Academic Writing

เชื่อแน่ว่าหากคุณกำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยม มหาวิทยาลัย หรือผู้ที่เรียนจบแล้วแต่กำลังมองหาสถาบันเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปแล้วนั้น คงไม่พลาดที่จะได้มีโอกาสในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการหรือ Academic Writing กันมาบ้างแล้ว

วันนี้บริติช เคานซิล จะพาคุณมาเรียนรู้ถึงจุดผิดที่พบได้บ่อยในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการหรือ Academic Writing กัน เพราะนอกจากจะช่วยให้งานหรือ Assignment ที่คุณจะต้องทำการส่งอาจารย์หรือ Professor นั้นถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แล้วก็ยังจะช่วยให้งานเขียนของคุณออกมาดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นอีกด้วย ถ้าคุณพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันได้เลย

1) Capitalisation 
     การขึ้นต้นตัวอักษรด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letter) นั้นผู้เขียนส่วนใหญ่มักจะลืมการขึ้นต้นตัวอักษรด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letter) โดยเฉพาะการขึ้นต้นประโยคใหม่ หรือการเขียนคำเฉพาะเจาะจงเช่น ชื่อสถานที่ ชื่อบุคคล เป็นต้น ดังนั้นคุณควรจำไว้เสมอว่าหลังจาก Full Stop แล้ว ก็อย่าลืมขึ้นต้นตัวอักษรแรกของประโยคด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ

2) Full stop
    “.” จุดเพื่อปิดท้ายประโยคหรือ Full Stop นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องรู้เพื่อใช้ในการเขียนเพื่อให้ผู้อ่านรู้ว่านี่คือจุดสิ้นสุดประโยคแล้ว 

3) Commas 
     เครื่องหมาย “, “  Commas นั้นมักใช้ในประโยคที่ต้องการแบ่งคำออกเป็นคำๆ เช่น Apple, Orange, Pineapple เป็นต้น หรือในบางกรณีการ Commas มักใช้กับกริยาวิเศษณ์วลี (Adverbial Phrases) ซึ่งมักจะใช้ในการขึ้นต้นประโยคและจำเป็นที่จะต้องมี Commas เพื่อแยก Adverbial Phrases กับประโยคที่ตามมา 

4) Apostrophe
    “ ‘ “ เครื่องหมายนี้มักจะอยู่ในรูปแบบ “ ‘S ” ซึ่งคนส่วนใหญ่นั้นมักใช้กันผิดเพราะเข้าใจว่า “‘s” นั้นจำเป็นต้องอยู่ในรูปนี้เสมอไป แต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อเจอคำที่ลงท้ายด้วย s แล้วนั้นไม่จำเป็นต้องใส่คำ S ต่อท้ายเพียงแค่ใส่ Apostrophe เพียงอย่างเดียวก็พอ ตัวอย่างเช่น Players’ chair เป็นต้น

เมื่อรู้ทั้ง 4 ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยแล้วก็อย่าลืมที่จะนำไปใช้ก่อนส่งงานเขียนเชิงวิชาการ และเมื่อคุณใช้บ่อยก็ยิ่งจะทำให้คุณสามารถพัฒนาทักษะการเขียนและปิดจุดบกพร่องในการเขียนของคุณได้ดียิ่งขึ้น

พลาดไม่ได้กับคอร์สเรียนที่จะช่วยให้คุณเก่งทักษะการเขียนให้รอบด้านกับ คอร์สเรียน Premier Writing คอร์สเรียนที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้การเขียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง หมดกังวลเรื่องการเขียนอีกต่อไป อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียน Premier Writing ได้ที่นี่

See also