คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำคัญที่คุณต้องรู้หากทำงานในสายการตลาด - Marketing

แน่นอนว่าในช่วงปลายปีทุกบริษัทต่างต้องทำในเรื่องของการพยากรณ์ (Forecast) และคำนวณในส่วนของ Budget ต่างๆ ซึ่งพลาดไม่ได้ที่จะต้องทำในส่วนของ Marketing Planning ร่วมด้วย โดยในการทำ Marketing Plan นั้นจำเป็นจะต้องลงลึกในส่วนของ Marketing Strategy 

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสดีๆ ในการเพิ่มเติมความรู้ในส่วนของภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล ได้เตรียมคำศัพท์สำคัญที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำ Marketing Strategy ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

1) Current positioning

ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันว่าสินค้าหรือตำแหน่งในตลาดของบริษัทคุณเป็นอย่างไรบ้าง

2) Marketing activities

กิจกรรมทางการตลาด อาจจะรวมในอดีต ปัจจุบันที่ทำอยู่ และรวมทั้งอนาคตที่คิดว่าจะทำ

3) Sales forecast

แน่นอนว่าการทำการตลาดนั้นขาดไม่ได้เลยคือการขาย ดังนั้น Sales forecast คือการพยากรณ์ยอดขาย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการวางแผนการตลาด 

4) P&L

คำนี้ย่อมาจาก Profit and Lost นั่นเองซึ่งหมายถึงในส่วนของการคำนวณ กำไรและขาดทุน

5) Results from last year

หมายถึง ผลที่ได้จากปีที่แล้วซึ่งการทำการตลาดจะขาดในส่วนผลการทำงานจากปีที่แล้วไปเลยไม่ได้ เพราะต้องเอามาเป็นตัวเปรียบเทียบและปรับปรุงว่าจะทำอย่างไรให้ดีขึ้น

6) Analysis of competitors

หมายถึง การวิเคราะห์คู่แข่งในด้านต่างๆ 

7) Objective

หมายถึง วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาด หรือการวางแผนงาน

8) Marketing tactics

หมายถึง ยุทธวิธีทางการตลาด

9) Marketing strategy

หมายถึง กลยุทธ์ทางการตลาด

10) Benchmarketing

หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานซึ่งมักใช้ในการเปรียบเทียบ

11) Situation analysis

หมายถึงการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน

12) Implementation

หมายถึง การดำเนินการ

ทั้ง 12 คำนี้เป็นคำที่คุณสามารถพบเจอได้บ่อยหากคุณทำงานในส่วนการตลาด และบริติช เคานซิล อยากให้คุณนำไปปรับปรุงพร้อมทดลองใช้มันบ่อยครั้งจนเกิดเป็นทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 

ใครที่กำลังทำงานอยู่ในสายการตลาดและสนใจในส่วนของการเรียนภาษาอังกฤษด้วยแล้ว พลาดไม่ได้ที่จะเริ่มพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน ด้วย คอร์สเรียน myClass คอร์สเรียนมาตรฐานระดับโลก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

See also