จะตอบอย่างไรเป็นภาษาอังกฤษเมื่อโดนถามว่า “มีคำถามอะไรที่อยากทราบเกี่ยวกับบริษัทเราไหม? “

เมื่อคำถามหลักๆที่ใช้ในการถามโดยผู้สัมภาษณ์นั้นจบลงแล้ว คำถามสุดท้ายที่มักจะโดนถามโดยผู้สัมภาษณ์เพื่อให้ผู้สมัครนั้นได้มีโอกาสถามก็คือคำถามว่า คุณมีคำถามอะไรที่อยากทราบเกี่ยวบริษัทเราไหม? 

ผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มักไม่เตรียมตัวและไม่คิดว่าจะถามคำถาม โดยมักจะตอบว่าไม่มีคำถามครับหรือค่ะ ซึ่งมักจะแสดงถึงการที่คุณไม่สนใจหรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งมักจะเป็นสิ่งที่ฝ่ายบุคคลหรือหัวหน้างานของคุณนั้นมองเห็นถึงความเอาใจใส่ของคุณ

วันนี้บริติช เคานซิล มีไอเดียที่จะช่วยคุณในการตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษให้คุณได้เรียนรู้กัน 

คำศัพท์

ความหมาย

Salary structure

โครงสร้างเงินเดือน

Career path

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

Overtime allowance

ค่าล่วงเวลา

Transportation

การเดินทาง

Health insurance

ประกันสุขภาพ

When can I know the interview result?

ทราบผลการสัมภาษณ์เมื่อไหร่

ทั้ง 6 ข้อนี้เป็นเพียงคำถามไอเดียเบื้องต้นที่จะช่วยให้คุณสามารถตอบคำถามได้ดีขึ้น และอย่าลืมถามคำถามที่คุณควรที่จะถามเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองและแสดงความสนใจกับบริษัทและตำแหน่งที่คุณสมัคร 

ต่อยอดพร้อมพัฒนาความสำเร็จในการทำงานของคุณด้วยภาษาอังกฤษที่แข็งแกร่งกับคอร์สเรียนมาตรฐานระดับโลก คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ myClass อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

 

See also