เทคนิคการตอบคำถามแบบ Discuss two viewpoints ใน IELTS Writing Task 2

สวัสดีค่ะแฟนๆบริติช เคานซิล ทุกคน กลับมาพบกันกับบทความดีๆที่จะช่วยให้ทุกคนเตรียมตัวสอบ IELTS ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ สำหรับในเดือนนี้เราจะเน้นกันที่การสอบ IELTS ในส่วนของ Writing Task 2 ซึ่งจากครั้งที่แล้วเราได้พูดกันถึงรูปแบบคำถามสำหรับ advantage and disadvantage กันไปแล้ว มาในตอนนี้บริติช เคานซิล จะมาพูดอธิบายรูปแบบคำถามที่เป็นที่นิยมอย่างมากอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก็คือ รูปแบบของ Discuss two viewpoints โดยโจทย์ในรูปแบบนี้จะกำหนดให้ผู้สอบเขียนอภิปรายถึงประโยคหรือข้อความที่โจทย์กำหนดให้ โดยที่โจทย์จะกำหนดให้เป็น 2 แนวความคิดที่ตรงกันข้ามกัน ซึ่งในบางครั้งโจทย์จะกำหนดมาด้วยว่าให้ผู้สอบนั้นแสดงความคิดเห็นของผู้สอบเองเพิ่มเติมด้วย ดังนั้น เรามาเริ่มพิจารณาตัวอย่างของโจทย์ประเภทนี้กันเลยดีกว่าค่ะ

“Some people believe that school children should not be given homework by their teachers, whereas others argue that homework plays an important role in the education of children. Discuss both of these views and give your own opinion”

“Homework is important” “Homework is not important”
การบ้านสามารถช่วยฝึกฝนให้นักเรียนสามารถเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น การบ้านทำให้เด็กรู้สึกเครียด ซึ่งส่งเสียต่อตัวเด็กเอง อาจจะทำให้ไม่อยากเรียนหนังสือก็เป็นได้
การทำการบ้านมีส่วนช่วยส่งเสริมความมีวินัยในเด็ก การบ้านที่มากจนเกินไปทำให้เด็กๆไม่มีเวลาไปพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ เป็นต้น

“Some people think that environmental problems should be solved on a global scale while others believe it is better to deal with them nationally. Discuss both sides and give your opinion”

“Environmental problems should be solved on a global scale” “Environmental problems should be solved on a national scale”
หากแก้ไขปัญหาร่วมกันจะทำให้นโยบายและแนวทางการแก้ไขเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกๆประเทศ ซึ่งน่าจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า งบประมาณที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่สูงมากเนื่องจากขนาดโครงการเล็ก
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สำคัญมาก ดังนั้นการร่วมมือกันระหว่างประเทศ จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างมีระบบและครอบคลุมมากขึ้น ความคุมและจัดการง่ายกว่ากรณีที่ทำเป็นโครงการใหญ่ระหว่างประเทศ

จบไปแล้วสำหรับตัวอย่างคำถามพร้อมทั้งไอเดียของเหตุผล support สำหรับรูปแบบ Discussion question ทั้งนี้ สำหรับโจทย์รูปแบบนี้ผู้สอบควรจะต้องเขียนอธิบายพร้อมทั้งแสดงเหตุผลของทั้ง 2 แนวทางตามที่โจทย์กำหนด (โดยส่วนมากมักจะมีเพียง 2 แนวทางให้เขียนอภิปราย หรือ discuss กันเท่านั้น) โดยทุกๆแนวทางผู้สอบจะต้องมีการ Develop ไอเดียด้วย จากนั้นจึงค่อยแสดงความคิดเห็นและเลือกแนวทางที่ผู้สอบเห็นว่าเหมาะสมที่สุด

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ารูปแบบคำถามประเภทนี้ผู้สอบ IELTS มักจะพบเจอได้บ่อย แต่ก็มักสร้างปัญหาให้กับผู้สอบค่อนข้างมากทีเดียว เนื่องจากผู้สอบมักจะคิดไอเดียที่ต้องนำมาเขียนใน essay ไม่ออก บริติช เคานซิล อยากแนะนำให้เพื่อนๆพยายามอ่านข่าวเป็นภาษาอังกฤษให้มากขึ้น โดยสามารถดูหรือติดตามข่าวสารจากช่องทางต่างๆเช่น Website ของ BBC หรือ The Economist มันจะสามารถช่วยให้เรารู้จักคำศัพท์ที่หลากหลายมากขึ้นและในบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เคยอยู่ใน Website หรือหนังสือพิมพ์อีกด้วย และสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS Coach Boost อยู่และมีความคิดที่อยากจะเรียนพิเศษเสริมเพิ่มเติม  เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบ พร้อมทั้งเพื่อเพิ่มคะแนน (Band) ในการสอบแล้วละก็ ที่บริติช เคานซิล มีคอร์ส IELTS Coach Boost สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นี่

See also