เทคนิคสำหรับ IELTS writing Task 2

กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับบทความดีๆสำหรับใครก็ตามที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS อยู่ บริติช เคานซิล เราพยายามมอบเทคนิคดีๆที่จะสามารถช่วยให้เพื่อนๆที่คอยติดตามบทความในส่วนของ IELTS ของเราได้คะแนนตาม band ที่ตั้งใจเอาไว้นะคะ สำหรับในตอนนี้จะเป็นภาคต่อจากตอนที่แล้วโดยเราจะมาเจาะลึกกับ Writing part สำหรับคำถามในรูปแบบของ “advantages และ disadvantages” กันค่ะ

คำถามสำหรับ advantage และ disadvantage นั้นสามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 คำถามหลักๆคือ

1. โจทย์จะระบุชัดเจนเลยว่าอะไรคือข้อดีและอะไรคือข้อเสียซึ่งโจทย์จะเป็นผู้กำหนด โดยโจทย์จะถามความคิดเห็นของผู้สอบว่าข้อดีนั้นมีน้ำหนักมากกว่าข้อเสียหรือไม่

2. โจทย์ต้องการถามถึงข้อดี (advantage) และ ข้อเสีย (disadvantage) ของประโยคหรือหัวข้อที่กำหนด ทั้งนี้ มีประโยคที่เป็น keyword หลักๆสำหรับรูปแบบคำถามประเภทนี้ ดังนี้

 Do you think the advantages out weight disadvantages?

 What are the advantages and disadvantages of ….?

โดยเราพบว่าทั้ง 2 คำถามมีข้อแตกต่างๆกันเล็กน้อยซึ่งมีรายละเอียดและเทคนิคการเรียนตอบที่แตกต่างกัน ดังนี้คือ

Do you think the advantages out weight disadvantages? What are the advantages and disadvantages of ….?
โจทย์ถามว่าข้อดีนั้นมีน้ำหนักมากกว่าข้อเสียหรือไม่ โจทย์ถามว่าอะไรเป็นข้อดีและข้อเสียของ ....
โจทย์ในลักษณะนี้ โจทย์จะกำหนดทั้งข้อดีและข้อเสียมาให้ โดยผู้สอบจะต้องตัดสินใจเองว่าจะตอบ Yes: คือข้อดีมีน้ำหนักมากกว่าข้อเสีย หรือ No: ข้อดีมีน้ำหนักน้อยกว่าข้อเสีย โจทย์มักจะกำหนดเป็นหัวข้อหรือประโยคมาให้
ผู้สอบควรจะต้องอธิบายให้ชัดเจนถึงสิ่งที่ผู้สอบคิดว่ามีน้ำหนักมากกว่าระหว่าง advantage และ disadvantage นอกจากนี้จะต้องเขียนแสดงเหตุผลเพื่อสนับสนุนความคิดของผู้สอบด้วย ผู้สอบควรจะต้องตอบข้อดี (advantage) 1 paragraph และตอบข้อเสีย (disadvantage) อีก 1 paragraph โดยไม่จำเป็นต้องแสดงความคิดเห็นของตัวผู้สอบเองว่าข้อดีหรือข้อเสียอะไรมีน้ำหนักมากกว่ากัน

ตัวอย่างคำถามประเภท advantage and disadvantage

“Some people believe that teaching children at home is best for a child’s development while others think that it is important for children to go to school”. Discuss the advantages of both methods and give your own opinion.

ตัวอย่าง advantage and disadvantage สำหรับ teaching children at home  

Advantage Disadvantage
ผู้สอนสามารถใกล้ชิดกับเด็กทำให้เด็กสามารถเรียนได้อย่างเต็มที่ เด็กๆที่เรียนที่บ้านจะขาดทักษะในการเข้าสังคมกับคนอื่นๆ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตในอนาคต
การเรียนที่บ้านจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เช้าเร็วตามระดับความสามารถของเด็กคนนั้นๆ โดยไม่จำเป็นต้องรอเพื่อนหรือเรียนตามเพื่อนๆไม่ทัน เด็กๆจะไม่สามารถแชร์ความรู้ระหว่างเด็กคนอื่นๆได้ และหากต้องมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะมีเครื่องมือไม่เพียบพอได้

“Traffic and accommodation problems are increasing and government should encourage businesses to move from cities to rural areas”. Do the advantages outweigh the disadvantages?

 

ตัวอย่าง advantage and disadvantage สำหรับ moving business to rural areas   

Advantage Disadvantage
เป็นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ต้องใช้เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในธุรกิจมากขึ้นหากในภูมิภาคที่ต้องการจะย้ายธุรกิจไปนั้นยังไม่มี infrastructure มารองรับ
ลดความแออัดของเมืองหลวง อาจจะทำให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของ rural areas นั้นเสียไป

จบไปแล้วสำหรับรูปแบบคำถามประเภท advantage and disadvantage เป็นอย่างไรกันบ้างคะ บริติช เคานซิล หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อแฟนๆเราที่กำลังเตรียมสอบ IELTS กันอยู่นะคะ ทั้งนี้ ในครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเทคนิคอะไรกับบ้าง แฟนๆบริติช เคานซิล อย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะ อย่างไรก็ตามหากใครกำลังเตรียมตัวสอบ IELTS อยู่และมีความคิดที่อยากจะเรียนพิเศษเสริมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบ พร้อมทั้งเพื่อเพิ่มคะแนน (Band) ในการสอบแล้วละก็ ที่บริติช เคานซิล มีคอร์ส IELTS Coach Boost สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบค่ะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

See also