เจาะลึกรูปแบบคำถามสำหรับ IELTS Writing

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆแฟนๆบริติช เคานซิล ทุกคนจากหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้แนะนำแนวทางสำหรับเตรียมสอบ IELTS ในส่วนของ Part Reading โดยเราได้พูดถึงรูปแบบของคำถามหลักๆที่มักจะได้พบเจอในข้อสอบ IELTS กันไปแล้วนะคะ ในตอนนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศอันบ้างค่ะ โดยเราจะมาพูดกันถึง Part Writing กันบ้าง อย่างที่ทุกคนรู้กันว่า Part Writing แบ่งออกเป็น 2 Tasks ได้แก่ Task 1 เป็นการเขียนสรุปจาก Graph หรือ แผนภาพ หรือ รูปที่โจทย์กำหนด ในขณะที่ Task 2 นั้นเป็นการเขียน Essay ตามหัวข้อที่โจทย์กำหนดให้ ซึ่งในวันนี้ บริติช เคานซิล จะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักและรายละเอียดของ Task ที่ 2 กันค่ะ

การสอบ Writing Task 2 สำหรับ IELTS นั้น โดยมากมักจะมีรูปแบบคำถามที่ค่อนข้างแน่นอน ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบหลักๆของคำถามได้ทั้งสิ้น 5 รูปแบบ คือ

คำถามใน IELTS Writing แบบ Agree or Disagree:

Agree or Disagree: โจทย์จะกำหนดให้ผู้สอบตอบคำถามว่า เห็นด้วย (Agree) หรือ ไม่เห็นด้วย (Disagree) กับประโยคหรือข้อความที่โจทย์กำหนด ทั้งนี้ในบางครั้งอาจจะถามเพิ่มเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้สอบด้วยก็ได้

คำถามใน IELTS Writing แบบ Advantages out weight Disadvantages:

Advantages out weight Disadvantages: โจทย์ในรูปแบบนี้จะกำหนดให้ผู้สอบตอบคำถามว่า ข้อดี (Advantages/ Benefits) นั้นดีกว่าหรือเหนือว่า ข้อเสีย (Disadvantages) หรือไม่อย่างไร

คำถามใน IELTS Writing แบบ Discuss two viewpoints:

Discuss two viewpoints:  โจทย์ในรูปแบบนี้จะกำหนดให้ผู้สอบเขียนอภิปรายถึงประโยคหรือข้อความที่โจทย์กำหนดให้ โดยที่โจทย์จะกำหนดให้เป็น 2 แนวความคิดที่ตรงกันข้ามกัน ซึ่งในบางครั้งโจทย์จะกำหนดมาด้วยว่าให้ผู้สอบนั้นแสดงความคิดเห็นของผู้สอบเองเพิ่มเติมด้วย

คำถามใน IELTS Writing แบบ Causes/ Problems and Effects and Solutions:

Causes/ Problems and Effects and Solutions: คำถามในลักษณะนี้โจทย์จะให้เขียนอธิบายถึงสาเหตุ ปัญหา หรือ ผลกระทบของเรื่องที่โจทย์กำหนด พร้อมทั้งให้อธิบายถึง แนวทางการแก้ปัญหา (Solution) ด้วย

คำถามใน IELTS Writing แบบ Direct Question:

Direct Question: โจทย์ในรูปแบบนี้นั้น จะต่างกันกับ 4 รูปแบบข้างต้นอย่างชัดเจนโดยโจทย์จะกำหนดประโยคหรือข้อความพร้อมทั้งคำถามมาให้และให้ผู้สอบจะต้องตอบคำถามเหล่านั้นที่โจทย์กำหนดให้ด้วย

และทั้งหมดนี้คือรูปแบบของคำถามหลักๆที่พบได้ใน IELTS Writing ทั้ง 5 รูปแบบนี้ควรเตรียมตัวให้พร้อมเพราะมักเป็นคำถามที่ผู้สอบมักจะเจอกันได้บ่อยๆนะคะ ในครั้งหน้าบริติช เคานซิล จะมาเจาะลึกกันที่ละรูปแบบค่ะ โดยเราจะสรุป Keyword ของแต่ละรูปแบบคำถามเพื่อให้แฟนๆบริติช เคานซิล ที่กำลังเตรียมสอบ IELTS ได้ทราบกันซึ่งมันจะช่วยให้เราสามารถเลือกใช้ Technique การเขียนของแต่ละรูปแบบคำถามได้ดียิ่งขึ้นค่ะ นอกจากนี้เราจะแนะนำตัวอย่างคำถามพร้อมทั้ง Idea ในการตอบให้แก่แฟนๆบริติช เคานซิล กันอีกด้วย เพื่อนๆทุกคนอย่าลืมติดตามกันนะคะ อย่างไรก็ตามหากใครกำลังเตรียมตัวสอบ IELTS อยู่และมีความคิดที่อยากจะเรียนพิเศษเสริมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบ พร้อมทั้งเพื่อเพิ่มคะแนน (Band) ในการสอบแล้วละก็ ที่บริติช เคานซิลมี คอร์สเตรียมสอบ IELTS Coach Boost สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบค่ะ

See also