อะไรคือปัจจัยที่คุณต้องรู้ก่อนสอบ IELTS Speaking ให้ได้ Band สูง

จากครั้งที่แล้วที่ได้อธิบายถึงการสอบ Speaking ในภาพรวมไปแล้วว่ามีทั้งหมด 3 Part อะไรบ้าง มาครั้งนี้ จะอธิบายถึงหลักเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับ Speaking กันบ้าง ทั้งนี้ หากผู้สอบต้องการจะทำคะแนนให้ได้สูงตามที่ต้องการแล้วล่ะก็ ผู้สอบควรจะต้องเข้าใจหลักเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับ Speaking เช่นเดียวกันกับต้องเข้าใจหลักเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับ Writing การสอบ IELTS ในส่วนของ speaking มันไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแล้วคุณจะได้คะแนนสูงถึงระดับ 7 ขึ้นไป โดยยังมีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้คะแนนสำหรับ Speaking

หลักเกณฑ์การให้คะแนนในส่วนของ IELTS Speaking มีอะไรบ้าง?

Criteria หรือ หลักเกณฑ์การให้คะแนนในส่วนของ IELTS speaking นั้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ

  1. Fluency and Coherence: ความคล่องและความต่อเนื่อง
  2. Lexical Resource (Vocabulary): ความหลากหลายของคำคัพท์ที่ใช้
  3. Grammatical Range and Accuracy: ความหลากหลายของไวยกรณ์ที่ใช้และความถูกต้องในการใช้
  4. Pronunciation: สำเนียงการออกเสียง

ทั้ง 4 ส่วนนี้เป็นแนวทางที่ Examiner จะใช้ในการให้คะแนนผู้สอบ ดังนั้น แนวทางในการฝึกฝนเพื่อจะใช้ในการสอบ ผู้สอบจะต้องเข้าใจถึงหลักการของการให้คะแนน ยกตัวอย่างเช่น หาก Examiner ถามเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานหรือไปโรงเรียนของผู้สอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ตาม criteria ของการให้คะแนน ผู้สอบควรจะต้องเล่าถึงการเดินทางให้เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่อง อีกทั้งควรใช้คำศัพท์ที่หลากหลายและตรงกับบริบทที่กำลังพูดอยู่ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นรูปประโยคที่ใช้ในการพูดก็ควรจะใช้ไวยกรณ์ที่ซับซ้อนเหมาะสมและหลากหลายด้วยเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม สำเนียงการออกเสียงอาจจะเป็นส่วนที่แก้ไขหรือปรับปรุงได้ยากในระยะเวลาอันสั้น

IELTS Speaking Tips

Collocation ที่เกี่ยวกับเดินทาง

  • เดินทางจากที่ไหนไปที่ไหน    

To make a journey from …. to…

Collocation ที่เกี่ยวกับสนใจ

  • รู้สึกสนใจเกี่ยวกับอะไร/ที่จะทำอะไร

To be interested in something/ doing something

  • เป็นที่น่าสนใจ

To be interesting

  • เป็นที่น่าดึงดูด

To be attracted to something

ตัวอย่างประโยคในการพูด

I really love travelling therefore when I have a long holiday I always make a journey to other countries. I think that differences in culture are very interesting and fascinating.

ห้ามพลาดสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบและมองหาตัวช่วยที่จะสร้างความพร้อมและความสำเร็จในการสอบ IELTS Coach Boost ที่ได้ผลเร็วและรวดเร็ว บริติช เคานซิล ได้จัดคอร์สเพื่อช่วยให้คุณพร้อมในการเตรียมตัวสอบได้ในเร็ววันกับคอร์สเตรียมความพร้อมเร่งรัด 12 ชั่วโมงที่จะสร้างความมั่นใจและพร้อมเทคนิคดีๆให้คุณพร้อมคว้าชัยในการสอบ IELTS ได้ไม่ยาก

See also