เทคนิคการแต่งประโยคให้ยาวขึ้นสำหรับการเขียน Essay โดยเฉพาะ

ในการเขียน Essay นั้นมักจะกำหนดด้วยขนาดของคำหรือจำนวนของหน้ากระดาษซึ่งมักจะถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดทักษะการเขียนนอกเหนือจากทักษะอื่นๆด้วย ซึ่งในหลายกรณีที่มักพบเห็นได้จากการเขียนนั้น ผู้เขียนมักจะหมดไอเดียในการเขียนและไม่สามารถที่จะเขียนให้ได้จำนวนคำตามที่กำหนดไว้

ด้วยปัญหาดังกล่าว บริติช เคานซิล ขอแนะนำวิธีการพร้อมเทคนิคในการแต่งประโยคให้ยาวขึ้นซึ่งจะช่วยคุณในการเขียน Essay ให้ได้จำนวนคำตามต้องการพร้อมรูปแบบของประโยคที่ชวนอ่านมากยิ่งขึ้น ถ้าพร้อมแล้วมาดูตัวอย่างเทคนิคการแต่งประโยคกันได้เลย

เริ่มต้นด้วย Basic การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ 

Subject+ Verb+ Object

ประโยคโดยทั่วไปมักประกอบด้วยสามส่วนหลักๆ คือ ประธาน (Subject) กริยา (Verb) และกรรม (Object)

ซึ่งมักถูกใช้ในการแต่งประโยคสั้นๆ หรือ Simple Sentence อยุ่เป็นประจำ 

ตัวอย่างประโยค

Joline drives car. เป็นต้น 

เทคนิคแรกเริ่มด้วยการใช้ Adverb Pronoun และ Prepositions 

ลองวางประโยคตามรูปแบบดังด้านล่างนี้

Subject+ Adverb+ Verb+ Pronoun+ Preposition+ Noun+ Verb+ Object

John accidentally crashes our cars because dogs bite him.

จากรูปประโยคด้านบนเราได้เพิ่มตำแหน่งชนิดของคำพร้อมส่วนประก่อบต่างๆ ให้ดูมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นในการเขียนซึ่งจะช่วยให้น่าอ่านและได้จำนวนคำตามต้องการ

เทคนิคที่สองใช้ Adjective และ Adverb

รูปแบบประโยค

Adjective+ Noun+ Verb+ preposition + Noun+ Adverb+ preposition+ Adverb

ตัวอย่างประโยค

Handsome man drives to London safely and smoothly.

จะเห็นได้ว่าทั้งสองรูปแบบประโยคนี้ไม่เพียงช่วยให้คุณเองนั้นสามารถแต่งประโยคได้ยาวขึ้นแล้ว แต่รูปแบบประโยคดูสลับซับซ้อนซึ่งหมายถึงระดับของภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น

หากใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนโดยเฉพาะ บริติช เคานซิล มี คอร์สเรียน Premier Writing ที่ตอบโจทย์โดยเฉพาะสำหรับการเขียนที่เริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูง อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

See also