ในหนึ่ง Paragraph ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

จากบทความที่แล้วที่เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของ Paragraph ไปแล้วว่าคืออะไร ในบทความนี้จะมาพูดคุยกันต่อถึงส่วนประกอบที่สำคัญของ Paragraph ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจในการเขียน Paragraph ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ในการเขียน Paragraph นั้นมีส่วนประกอบที่เป็นหัวใจเลยก็ว่าได้อยู่ 3 ส่วนด้วยกันดังนี้

1) Topic sentence: 

คือ Main idea ของ Paragraph นั่นเอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประโยคแรกของ Paragraph ซึ่งมักจะเป็นประโยคทั่วไปที่เขียนขึ้นต้นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเนื้อความหรือประโยคที่อยู่ถัดมาใน Paragraph นั้นๆ

2) Supporting sentence: 

คือ ประโยคถัดมาที่ได้ถูกเขียนขึ้นเกี่ยวกับหัวข้อ (topic) หรือทำการอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อว่ามีอะไรบ้าง โดยทั่วไปแล้วประโยคที่เป็น Supporting sentence นั้นมักจะทำการลงรายละเอียดหรือตัวอย่างต่างๆ ที่ถูกยกขึ้นมาเพื่อสนับสนุนหัวข้อให้ดูมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น

3) Concluding sentence: 

Concluding sentence นั้นมักจะเป็นประโยคสุดท้ายที่ถูกจัดวางไว้ในส่วนสุดท้ายของ Paragraph เสมอ ซึ่งในส่วนของ Concluding sentence นั้นทำหน้าที่ในการปิดจบ Paragraph โดยทำการเขียนเพื่อสรุปถึง Main idea อีกครั้ง

ได้เรียนรู้กันไปทั้งสามส่วนประกอบหลักของการเขียน Paragraph ที่สมบูรณ์กันแล้วก็อย่าพลาดที่จะเริ่มนำไปเขียนเพื่อให้การเขียนของคุณนั้นสมบูรณ์และพัฒนาในขั้นที่สูงขึ้น 

หากใครที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนโดยเฉพาะ พลาดไม่ได้กับ คอร์สเรียน Premier Writing จากบริติช เคานซิล ที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะการเขียนของคุณนั้นขึ้นไปอีกขั้น สอนโดนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) โดยเฉพาะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

See also