วิธีการเขียน Paragraph แบบ Descriptive และ แบบ Process คืออะไร?

จากบทความที่แล้วที่ได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องของ Paragraph และส่วนประกอบของ Paragraph ไปแล้ว ในบทความนี้จะพูดคุยเกี่ยวกับ Descriptive pagagraph และ Process paragraph ว่าคืออะไร ซึ่งจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการเขียนได้ดีขึ้น

Descriptive paragraph คืออะไร?

คือ การพรรณาหรือการบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ บุคคล หรือสิ่งที่คุณมองเห็นและรู้สึกออกมา

Descriptive paragraph ใช้ Adjective to ในการบรรยายถึงลักษณะต่างๆ เช่น ขนาด บรรยากาศ ความรู้สึก และรูปลักษณะต่างๆ สำหรับการบรรยายเกี่ยวกับสถานที่นั้น Descriptive paragraph จะใช้ Proposition ในการบรรยาย

Process paragraph คืออะไร?

คือ การบรรยายหรืออธิบายถึงกระบวนการต่างๆ Process paragraph นั้นจะใช้ Transition words ต่างในการเรียง เรื่องราวต่างๆ ให้เป็น steps เป็นขั้นเป็นตอนเช่นการใช้คำว่า Firstly, secondly and third และปิดท้ายด้วย Finally และ Last step เป็นต้น โดยคำเหล่านี้มักจะใช้เพื่อการเชื่อมโยงไอเดีย (Idea) ระหว่าง Paragraph ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนทั้ง Descriptive และ Process paragraph กันไปแล้ว ซึ่งจะช่วยให้คุณพัฒนาการเขียนของคุณได้แกร่งยิ่งขึ้น และหากคุณต้องการเสริมความแข็งแกร่งในการเขียนแล้วก็พบกับ คอร์สเรียน Premier Writing ที่ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนให้คุณจากขั้นต้นสู่ขั้นสูงได้ไม่ยาก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

See also