บรรยากาศในห้องเรียนสำคัญแค่ไหนต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

คุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะว่าสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในห้องเรียน มีผลต่อพัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมาก

ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Clever Classrooms 2015 จาก University of Salford ประเทศอังกฤษชี้ว่าห้องเรียนที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของเด็ก ได้ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ เหตุผลเพราะการออกแบบห้องเรียนที่ดี จะช่วยกระตุ้นผลการเรียนของนักเรียน ทั้งทักษะทางด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีการทดลองเปลี่ยนนักเรียนจำนวน 3,766 คน ที่เรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ให้ย้ายไปอยู่ห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า เป็นเวลาระยะ1 ปีด้วย ซึ่งพบว่าผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นถึง 16 เปอร์เซ็นต์!

โดยห้องเรียนที่ดี และสอดคล้องกับพัฒนาการสมองของเด็กวัยอนุบาลนั้น ทางกายภาพจะต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสม มีแสงสว่างเพียงพอ มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ถูกตกแต่งให้น่าสนใจด้วยข้อมูลความรู้ หรือสิ่งที่เด็ก ๆ ให้ความสนใจ รวมถึงผลงานของเด็ก ๆ ทั้งจะต้องมีบรรยากาศภายในห้องเรียนที่มีชีวิตชีวา อบอุ่น และผ่อนคลาย

บริติช เคานซิล  เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับบรรยากาศการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในชั้นเรียนอย่างมากเช่นกัน Learning Time With Timmy คอร์สเรียนภาษาอังกฤษใหม่ล่าสุดจากบริติช เคานซิล ที่ร่วมมือกับ Aardman จึงมีจุดประสงค์ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลที่สนุกสนาน และกระตุ้นให้เด็กสนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ที่แตกต่างจากคอร์สเรียนที่อื่น ๆ ดังนี้

  • ในทุก ๆ คลาสเรียนของ Learning Time With Timmy การเรียนการสอนจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทุกครั้ง เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ รู้สึกคุ้นชิน ผ่อนคลาย เป็นกันเอง พร้อมสำหรับมีส่วนร่วมอย่างเต็มศักยภาพ
  • ช่วงเริ่มต้นคลาสคุณครูจะพูดคุยกับเด็ก ๆ ถึงเนื้อหาการเรียนในแต่ละคาบเพื่อสร้างความเข้าใจก่อนการเรียน
  • มีวิดีโอสื่อการสอน Timmy Time ที่จะมีเนื้อหาเหมาะกับหัวข้อ สำหรับคาบเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลนั้น ๆ
  • มีกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ยิน หรือได้เห็น ถึงการใช้ภาษาของวันนั้น ๆ อย่างเข้าใจ
  • เรียนรู้ผ่านแบบฝึกหัด Timmy Time ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกควบคุมการเขียน และช่วยกระตุ้นให้เกิดการสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
  • มีกิจกรรมศิลปะและงานฝีมือ ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษในหัวข้อต่าง ๆ หรือได้ใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน
  • มีการเรียนรู้เทคนิค Phonics เพื่อช่วยพัฒนาเรื่องการออกเสียง การอ่านผสมตัวอักษร และการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลอย่างเป็นธรรมชาติ

จะเห็นได้ว่าบรรยากาศภายในคลาสเรียน Learning Time With Timmy ต่างจากคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปค่อนข้างมาก เพราะมีกิจกรรมหลากหลายที่กระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมกับการเรียนอย่างเต็มที่ ผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างจินตนาการต่าง ๆ เช่น การให้เด็กสร้างเรือกระดาษแล้วทดลองลอยในถังน้ำ ทำให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล และคำศัพท์ที่หลากหลาย มากกว่าการสอนจากหนังสือเรียน ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในคลาสเรียน จะถูกคัดเลือกให้เหมาะสมกับช่วงอายุ ทั้งในเรื่องประเภทของกิจกรรม และภาษาอังกฤษที่เด็ก ๆ ควรจะได้เรียนรู้

และเนื่องจาก บริติช เคานซิล เข้าใจดีว่าเด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่ต่างกัน และความแตกต่างในการเรียนรู้เกิดได้จากหลายปัจจัย ทั้งจากภายใน และภายนอกห้องเรียน จนถึงความพร้อมส่วนบุคคล เราจึงระมัดระวังที่จะไม่ใช้วิธีการทดสอบทักษะ หรือการตั้งเป้าหมายการเรียน รวมทั้งไม่ใช้วิธีการประเมิน หรือการตัดเกรด เพราะเชื่อว่าวิธีเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ รวมทั้งอาจลดแรงกระตุ้นของเด็กอย่างมากในอนาคต ฉะนั้นน้อง ๆ แต่ละคนจึงมีสมุดไดอารี่ของตนเอง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่เราเลือกใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของเด็ก ๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ไม่ว่าจะผลงานในห้องเรียน งานศิลปะ หรือการฝีกเขียนตัวอักษร 

คุณพ่อคุณแม่ท่านใดต้องการเปิดโลกการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลกับคอร์ส Learning Time with Timmy ที่ต่างแตกจากคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป แต่ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ บริติช เคานซิล ทุกสาขาค่ะ