ในช่วงปิดเทอมซัมเมอร์นี้ น้อง ๆ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จะได้ค้นพบและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พร้อมกับเพื่อนใหม่ที่จะให้แรงบันดาลใจแก่น้อง ๆ ได้ดี 
บริติช เคานซิล ได้พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ตอบโจทย์กิจกรรมในช่วงปิดเทอมได้ดี สำหรับน้อง ๆ อายุ 6 - 17 ปี โดยเฉพาะ เพื่อให้น้อง ๆ ได้พัฒนาระดับภาษาอังกฤษให้ได้ผลในระยะเวลาอันสั้น

  • หลักสูตร grammar and writing จะช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับให้น้อง ๆ ได้ใช้ไวยากรณ์ คำศัพท์ ทักษะการเขียนและทักษะการพูดเข้าด้วยกัน
  • หลักสูตร Summer Plus ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากกิจกรรม จะช่วยเสริมสร้างให้น้อง ๆ ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน
  • หลักสูตร เตรียมสอบ IELTS ออกแบบเพื่อน้อง ๆ  อายุ 15-17 ปีโดยเฉพาะ ที่จะช่วยให้น้อง ๆ มีความมั่นใจในการสอบและได้คะแนนตามที่ต้องการ