ในช่วงปิดเทอมนี้ น้อง ๆ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จะได้ค้นพบและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พร้อมกับเพื่อนใหม่ที่จะให้แรงบันดาลใจแก่น้อง ๆ ได้ดี 

บริติช เคานซิล ได้พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ตอบโจทย์กิจกรรมในช่วงปิดเทอมได้ดี สำหรับน้อง ๆ อายุ 6 - 17 ปี โดยเฉพาะ เพื่อให้น้อง ๆ ได้พัฒนาระดับภาษาอังกฤษให้ได้ผลในระยะเวลาอันสั้น

  • หลักสูตร Grammar & Writing จะช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับให้น้อง ๆ ได้ใช้ไวยากรณ์ คำศัพท์ ทักษะการเขียนและทักษะการพูดเข้าด้วยกัน
  • หลักสูตร Creative English ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากกิจกรรม จะช่วยเสริมสร้างให้น้อง ๆ ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน
  • หลักสูตร Secondary IELTS สำหรับมัธยมปลาย ช่วยเตรียมความพร้อมก่อนสอบ IELTS ไปพร้อม ๆ กับกิจกรรมอื่น ๆ ปูทางอย่างมั่นใจสู่มหาวิทยาลัยที่ต้องการ

COURSE TERM & PERIOD

Period 1 TBC
Period 2 TBC
Period 3 TBC