การเรียนในแบบ Primary Plus

เตรียมพร้อมอนาคตที่สดใสไปกับคอร์สเรียนทั้ง 6 ระดับของ Primary Plus ที่จะช่วยให้เด็กๆ กล้าสื่อสารได้อย่างมั่นใจ เก่งรอบด้านทั้งภาษาอังกฤษและการใช้ชีวิต เพราะคอร์สเรียนของเราได้รับการออกแบบเป็นพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญของ บริติช เคานซิล เพื่อให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนในประเทศไทย

คุณพ่อคุณแม่มั่นใจได้เลยว่าทุกการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย เด็กๆ จึงได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับทักษะชีวิตที่สำคัญสำหรับอนาคต ผ่านกิจกรรมสนุกสนานที่ช่วยให้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพในบรรยากาศการเรียนการสอนระดับนานาชาติ

 

Course information

 • ระดับชั้นเรียน

  • Primary Plus ระดับ 1
  • Primary Plus ระดับ 2
  • Primary Plus ระดับ 3
  • Primary Plus ระดับ 4
  • Primary Plus ระดับ 5
  • Primary Plus ระดับ 6
 • ระยะเวลาของหลักสูตร

  • 2 ชั่วโมง ต่อ 1 บทเรียน ต่อ 1 สัปดาห์
  • สัปดาห์ละครั้ง
  • เริ่มต้นภาคเรียนใหม่ เดือนพฤษภาคมและตุลาคม
 • สอบถามคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

  ส่งข้อความหาเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Primary Plus จาก English course consultants ได้ที่นี่

5 เหตุผลสำคัญ ว่าทำไมต้องเรียน Primary Plus

สร้างความมั่นใจทั้งการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะสำคัญในการใช้ชีวิต

ด้วยประสบการณ์กว่า 80 ปี บริติช เคานซิล มีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในด้านการพัฒนาทักษะทางภาษา คอร์สเรียนของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเด็กๆ อย่างเป็นขั้นตอน และเสริมสร้างความมั่นใจไปพร้อมกัน

คอร์ส Primary Plus แต่ละระดับจะช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้านได้แก่คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน พร้อมให้ความสำคัญกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ และยังสามารถช่วยเด็กๆให้ทำคะแนนและสอบได้ดียิ่งขึ้นในวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนได้อีกด้วย

ให้เด็กๆ เก่งรอบด้าน พร้อมสู่โลกกว้าง

นอกจากภาษาอังกฤษที่เราตั้งใจจะพัฒนานักเรียนของเราแล้ว คอร์สเรียนของเราส่งเสริมเด็กๆ ทั้งด้านร่างกาย บุคลิกภาพ สังคม และอารมณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ และการคิดวิเคราะห์ กิจกรรมต่างๆ ของ บริติช เคานซิล ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษโดยใช้สื่อหลากหลายประเภท ช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ อย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านกรอบความคิด '6Cs' ที่ถูกคิดค้นขึ้นโดย Fullan และ Langworthy (2013) และ UNESCO’s transversal skills (2013)

•ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

•ความเป็นผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพ

•การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

•การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา

•ความรู้ ความเข้าใจด้านดิจิตอล

•ทักษะความร่วมมือและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

เรียนรู้อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์

เราใช้อุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมสนุกๆ เช่น เกมส์ ดนตรี ที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ ได้เปิดโลกการเรียนรู้ รวมไปถึงกิจกรรมที่ต้องใช้ตรรกะและกระบวนการทางความคิด เพื่อให้สอดคล้องกับความถนัดของนักเรียนแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป 

ผลลัพธ์ที่สัมผัสได้

คุณพ่อคุณแม่สามารถรู้สึกได้ถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ชัดเจนของเด็กๆ ผ่านการประเมินในชั้นเรียน ที่จัดขึ้นหลังการเรียน 4-6 ครั้ง ร่วมกับการฝึกฝนหลักการใช้ภาษา และคำศัพท์จากกิจกรรมออนไลน์  เด็กๆจะพูดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องชัดเจน รวมถึงทักษะอื่นๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ทั้งหมดนี้ ยังสามารถช่วยให้น้องๆทุกคนสามารถทำคะแนนในการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

ท้ายบทเรียนจะมีชิ้นงานที่เด็กๆ ได้รับมอบหมาย เพื่อประเมินผลการเรียน เช่น การทำโครงงาน การนำเสนอผลงาน การเขียนงานต่างๆ เป็นต้น

ฝึกฝนเพิ่มเติมผ่านกิจกรรมออนไลน์

เด็กๆ จะได้ฝึกฝนหลักการใช้ภาษาและคำศัพท์เพิ่มเติม ทางออนไลน์ ด้วยรูปแบบเกมส์ ซึ่งจะปลดล๊อคเมื่อเด็กๆ ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ