ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล

เราตั้งใจออกแบบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 (และชั้นอนุบาล 2 สำหรับสาขาเชียงใหม่) อายุระหว่าง 5-6 ปี มาโดยเฉพาะ เพื่อปูพื้นฐานทักษะที่แข็งแกร่งทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน ของเด็กๆ ให้ได้เริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยวิธีการสอนจากอาจารย์คุณภาพของเรา ร่วมกับการใช้อุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมสนุกสนานหลากหลายที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ ได้มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น เช่น การสอนแบบ Jolly Phonics, การร้องเพลง, เกมส์และการทายคำศัพท์ ทำให้มั่นใจได้ว่าเด็กๆ จะมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

 

Jolly Phonics คืออะไร

Jolly Phonics คือ วิธีการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆ สามารถออกเสียง อ่านออกและเขียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนานกับการเรียนในขณะเดียวกัน ระบบการสอนนี้จะเน้นให้เด็กๆ เรียนรู้เสียงของตัวอักษร ผ่านการแสดงท่าทางด้วยสื่อหลากหลาย เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของสมองอย่างเป็นระบบ ผลลัพธ์ที่ได้คือ เด็กๆ จะสามารถอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ยังเล็ก

เด็กๆ จะได้เรียนรู้เสียงของตัวอักษรต่างๆ ซึ่งสามารถเปล่งเสียงออกมาได้แตกต่างกัน 42 เสียง จากการแสดงท่าทางประกอบเรื่องราวหรือนิทานที่น่าสนใจ ทำให้เด็กๆ สนุกไปกับการเรียนและสามารถจดจำเสียงของตัวอักษรต่างๆ ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งนี้เด็กๆ ยังจะได้เรียนรู้การผสมเสียงเพื่อสร้างเป็นคำต่างๆ ได้มากมาย  การเรียนด้วยวิธีการนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนของเด็กๆ ได้ในระยะเวลาอันสั้น

สิ่งที่น้องๆ จะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้

 • เรียนรู้การอ่าน เขียน และการออกเสียงผ่านการสอนแบบ Jolly Phonics ที่ทั้งสนุกและมีประสิทธิภาพต่อการกระตุ้นการเรียนรู้ทางภาษาของเด็กอนุบาล
 • ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน ผ่านหลากหลายกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การเล่นเกมส์ การร้องเพลง หรือการทายคำศัพท์
 • เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ และหลักการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องผ่านการฟังนิทานและเรื่องเล่าสำหรับเด็ก
 • สนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่เป็นมิตร เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆ กับอาจารย์เจ้าของภาษาที่ผ่านการรับรองและมีประสบการณ์การสอนเด็กนักเรียนมาโดยเฉพาะ

ผลการเรียนรู้

 • เกิดการพัฒนาทักษะทางการอ่านและการเขียนอย่างเป็นธรรมชาติ
 • ความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในการสื่อสาร โดยเฉพาะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
 • เพิ่มคลังคำศัพท์ให้มากขึ้น สามารถใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง

Course information

 • จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  เราต้องการปลูกฝังความรักในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่เด็กๆทุกคน พร้อมสนับสนุนทุกทักษะสำคัญที่จะเป็นพื้นฐานอันแข็งแกร่ง เพื่อการเริ่มต้นที่มั่นคงต่อการเรียนในระดับชั้นประถมต่อไป

 • ระยะเวลาของหลักสูตร

  เริ่มต้นคอร์สเรียนใหม่ในวันที่ 7 พฤษภาคม และสิ้นสุดในวันที่ 7 ตุลาคม 2016

 • ระดับ

  • Little Learners 1
  • Little Learners 2 (เฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ)
 • สอบถามคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

  ส่งข้อความหาเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล จาก English course consultants ได้ที่นี่

รอบเวลาเรียน
กรุงเทพ

สาขา วัน เวลา
สยามสแควร์   จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
พฤหัสบดี 16.30 - 18.30
ศุกร์ 17.00 - 19.00
เสาร์หรืออาทิตย์ 8.00 - 10.00
10.15 - 12.15
12.45 - 14.45
15.00 - 17.00
ลาดพร้าว จันทร์ - ศุกร์ 13.30 - 16.30
เสาร์ 8.45 - 10.45
อาทิตย์ 11.00 - 13.00
ปิ่นเกล้า จันทร์ - ศุกร์ 13.00 - 16.00 
จันทร์หรือพฤหัสบดี 16.45 - 18.45
เสาร์ 13.00 - 15.00
อาทิตย์ 15.15 - 17.15
แจ้งวัฒนะ จันทร์ - ศุกร์ 13.30 - 16.30 
พฤหัสบดีหรือศุกร์ 16.45 - 18.45
เสาร์หรืออาทิตย์ 8.45 - 10.45
11.00 - 13.00
ศรีนครินทร์ จันทร์ - ศุกร์ 13.00 - 16.00 
พฤหัสบดีหรือศุกร์ 16.45 - 18.45 
เสาร์หรืออาทิตย์ 8.45 - 10.45 
11.00 - 13.00 

ตารางเรียนจะขึ้นอยู่กับระดับผลสอบวัดระดับของนักเรียนแต่ละคน

กรุณาติดต่อเรา หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียน ระดับ และค่าเรียน

รอบเวลาเรียน
เชียงใหม่

สาขา วัน เวลา
เชียงใหม่ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 12.00
เสาร์หรืออาทิตย์ 8.00 - 10.00
10.15 - 12.15
13.00 - 15.00
15.15 - 17.15

ตารางเรียนจะขึ้นอยู่กับระดับผลสอบวัดระดับของนักเรียนแต่ละคน

กรุณาติดต่อเรา หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียน ระดับ และค่าเรียน