Kindergarten

บริติช เคานซิล ได้ออกแบบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 (และชั้นอนุบาล 2 สำหรับสาขาเชียงใหม่) อายุระหว่าง 5-6 ปีโดยเฉพาะ  เป็นเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อปูพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแรงทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้เด็กๆ ได้เริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะการพูดภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีและมั่นใจตั้งแต่เด็ก 

ในการเรียน Jolly Phonics น้องๆ เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้รหัสเสียงและการผสมเสียง จากนั้นจึงหัดออกเสียงผ่านเรื่องเล่า และการอ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน สลับกับเกมและกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้การพูดภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุกและเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องท่องจำ อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพื่อพัฒนาการที่สำคัญในอนาคต  นอกเหนือจากอาจารย์เจ้าของภาษา ผู้มีประสบการณ์ในการสอนเด็กแล้ว บริติช เคานซิล ยังใช้อุปกรณ์การเรียน รวมไปถึงกิจกรรมสนุกๆ เพื่อช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะแบบไม่รู้สึกเบื่อด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การสอนแบบ Jolly Phonics, การร้องเพลง, การเล่นเกมส์ และการทายคำศัพท์ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถมั่นใจได้ว่าเด็กๆ จะมีพัฒนาการที่สมบูรณ์แบบทั้งทางด้านไวยากรณ์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปควบคู่กัน

 Jolly Phonics คืออะไร

Jolly Phonics คือวิธีการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆ สามารถออกเสียง อ่านออก และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนการสอนในเวลาเดียวกัน เทคนิคการสอนนี้จะเน้นให้เด็กๆ เรียนรู้เสียงของตัวอักษร ผ่านการแสดงท่าทางด้วยสื่อหลากหลาย เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของสมองอย่างเป็นระบบ ผลลัพธ์ที่ได้คือเด็กๆ จะสามารถอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ยังเล็ก

 เด็กๆ จะได้เรียนรู้เสียงของตัวอักษรต่างๆ ซึ่งสามารถเปล่งเสียงออกมาได้แตกต่างกัน 42 เสียง จากการแสดงท่าทางประกอบเรื่องราวหรือนิทานที่น่าสนใจ ทำให้เด็กๆ สนุกไปกับการเรียนและยังสามารถจดจำเสียงของตัวอักษรต่างๆ ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้เด็กๆ ยังจะได้เรียนรู้การผสมเสียง เพื่อสร้างเป็นคำต่างๆ เทคนิคการเรียนการสอนนี้จึงช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน และเขียนของเด็กๆ ได้ในระยะเวลารวดเร็ว

สิ่งที่น้องๆ จะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้

 • เรียนรู้ทักษะการอ่าน การเขียน และการออกเสียงผ่านการสอนแบบ Jolly Phonics ที่ช่วยการเรียนรู้ทางภาษาของเด็กอนุบาลได้อย่างสนุกสนานและรวดเร็ว
 • ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน ผ่านหลากหลายกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น การเล่นเกมส์ การร้องเพลง หรือการทายคำศัพท์ ที่จะช่วยให้น้องๆสนุกกับการพูดภาษาอังกฤษ
 • เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ และหลักการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องผ่านการฟังนิทานและเรื่องเล่าสำหรับเด็ก
 • สนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษในบรรยากาศระดับสากล เป็นมิตร และเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กเล็ก โดยอาจารย์เจ้าของภาษา ที่ผ่านการรับรองและมีประสบการณ์การสอนเด็กนักเรียนโดยเฉพาะ
 • นำเสนอบทเรียนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเพื่อให้นำไปใช้ได้จริง

ผลการเรียนรู้

 • การพัฒนาทักษะทางการอ่าน และการเขียนอย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่ยังเด็ก
 • เสริมความมั่นใจในการสื่อสารทั้งทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ
 • เพิ่มคลังคำศัพท์ให้มากขึ้น ช่วยให้เด็กๆ สามารถใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำกว่าเดิม
 • กระตุ้นให้เด็กๆกล้าพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ

Course information

 • จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  บริติช เคานซิล ต้องการปลูกฝังความรักในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่เด็กๆ พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะสำคัญที่จะเป็นพื้นฐานในการเริ่มต้นที่มั่นคง สำหรับการเรียนในระดับชั้นประถมต่อไปในอนาคต

 • ระยะเวลาของหลักสูตร

  เริ่มต้นคอร์สเรียนใหม่ในวันที่ 12 พฤษภาคม และสิ้นสุดในวันที่ 1 ตุลาคม 2018

 • ระดับ

  • Little Learners 1
  • Little Learners 2 (เฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ)
 • สอบถามคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

  ส่งข้อความหาเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล จาก English course consultants ได้ที่นี่