ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3 (และชั้นอนุบาล 2 สำหรับสาขาเชียงใหม่) และมีอายุระหว่าง 5 – 6 ปี โดยเฉพาะ มีจุดมุ่งหมายที่จะปูพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมถึงไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยคำศัพท์หมวดหมู่ต่างๆ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เหมาะสมกับวัย และกระตุ้นความสนใจของนักเรียน

Jolly Phonics คืออะไร

Jolly Phonics คือ วิธีการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถออกเสียง อ่านออกและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนานกับการเรียนไปในขณะเดียวกัน ระบบการสอนนี้จะเน้นให้เด็กๆ เรียนรู้เสียงของตัวอักษรผ่านการแสดงท่าทางพร้อมสื่อหลากหลาย เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของสมองอย่างเป็นระบบ ผลลัพธ์ที่ได้คือเด็กๆ จะสามารถอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ยังเล็ก

เด็กๆ จะได้เรียนรู้เสียงของตัวอักษรต่างๆ ซึ่งสามารถเปล่งเสียงออกมาได้แตกต่างกัน 42 เสียง โดยครูจะสอนให้นักเรียนรู้จักเสียงนั้นๆ จากการแสดงท่าทางประกอบเรื่องราวหรือนิทานที่น่าสนใจ ซึ่งการเล่าเรื่องและการแสดงท่าทางประกอบของคุณครูนั้นจะทำให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนและสามารถจดจำเสียงของตัวอักษรต่างๆ ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น  นอกจากนี้เด็กๆ ยังจะได้เรียนรู้การผสมเสียงเพื่อสร้างเป็นคำต่างๆ มากมาย ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเด็กๆ ก็จะสามารถพัฒนาทักษะในการอ่านและเขียนได้ในระยะเวลาอันสั้น

สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้

 • เรียนรู้การอ่าน เขียน และการออกเสียงผ่านการสอนแบบ Jolly Phonics ซึ่งใช้กิจกรรมที่สนุกสนานและเหมาะสมกับวัยมากระตุ้นพัฒนาการทางภาษาของเด็กอนุบาล
 • ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนผ่านกิจกรรมในห้องเรียนที่สนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมส์ การร้องเพลง หรือการทายคำศัพท์
 • ทำความรู้จักคำศัพท์ใหม่ๆ และเรียนรู้หลักไวยากรณ์ที่ถูกต้องผ่านการฟังนิทานและเรื่องเล่าสำหรับเด็ก
 • เพลิดเพลินกับการเรียนภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่สนุกสนานกับอาจารย์เจ้าของภาษาซึ่งมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอนเด็กนักเรียนโดยเฉพาะ

ผลการเรียนรู้

 • ได้พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนผ่านหลักสูตรที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ
 • มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในการฟังและพูด
 • ใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องและรู้จักคำศัพท์ใหม่ๆ มากขึ้น

Course information

 • จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  คอร์สของเรามีจุดมุ่งหมายที่จะปลูกฝังความรักในภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน และช่วยกระตุ้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเรียนในระดับประถมต่อไป

 • ระยะเวลาของหลักสูตร

  เราเปิดสอนคอร์สระยะเวลา 40 ชั่วโมง 2 เทอมต่อปี รวมทั้งหลักสูตรพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

 • ระดับ

  • Little Learners 1
  • Little Learners 2 (เปิดสอนเฉพาะสาขาเชียงใหม่)
 • สอบถามคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

  ส่งข้อความหาเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล จาก English course consultants ได้ที่นี่

รอบเวลาเรียน
กรุงเทพ

สาขา วัน เวลา
สยามสแควร์        จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
พฤหัสบดี 16.30 - 18.30
ศุกร์ 17.00 - 19.00
เสาร์หรืออาทิตย์    8.00 - 10.00
10.15 - 12.15
12.45 - 14.45
15.00 - 17.00
ลาดพร้าว จันทร์ - ศุกร์ 13.30 - 16.30
เสาร์ 8.45 - 10.45
อาทิตย์ 11.00 - 13.00
ปิ่นเกล้า จันทร์ - ศุกร์  13.00 - 16.00 
จันทร์หรือพฤหัสบดี 16.45 - 18.45
พฤหัสบดี 16.45 - 18.45
เสาร์ 13.00 - 15.00
อาทิตย์ 15.15 - 17.15
แจ้งวัฒนะ จันทร์ - ศุกร์ 13.30 - 16.30 
พฤหัสบดีหรือศุกร์ 16.45 - 18.45
เสาร์หรืออาทิตย์ 8.45 - 10.45
11.00 - 13.00
ศรีนครินทร์     จันทร์ - ศุกร์  13.00 - 16.00 
พฤหัสบดีหรือศุกร์  16.45 - 18.45 
เสาร์หรืออาทิตย์   8.45 - 10.45 
11.00 - 13.00 

ตารางเรียนจะขึ้นอยู่กับระดับผลสอบวัดระดับของนักเรียนแต่ละคน

กรุณาติดต่อเรา หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียน ระดับ และค่าเรียน

รอบเวลาเรียน
เชียงใหม่

สาขา วัน เวลา
เชียงใหม่ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 12.00
เสาร์หรืออาทิตย์ 8.00 - 10.00
10.15 - 12.15
13.00 - 15.00
15.15 - 17.15

ตารางเรียนจะขึ้นอยู่กับระดับผลสอบวัดระดับของนักเรียนแต่ละคน

กรุณาติดต่อเรา หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียน ระดับ และค่าเรียน