• คอร์สเรียนช่วงปิดเทอม 
  • กรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่
  • 30 ชั่วโมง: 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เพิ่มความมั่นใจให้ลูก ๆ ในด้านไวยากรณ์และการเขียนในช่วงปิดเทอม

คอร์สเรียนไวยากรณ์และการเขียนช่วงปิดเทอมของเราจะช่วยพัฒนาความแม่นยำทางไวยากรณ์ให้กับลูก ๆ ของคุณเพื่อใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษ เด็ก ๆ จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่น่าสนใจและใช้หนังสือเรียนหลักสูตรล่าสุดและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย 

สิ่งที่ลูกของคุณจะได้จากคอร์สนี้:

  • เพิ่มความมั่นใจพร้อมเสริมทักษะด้านไวยากรณ์และการเขียนผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ 
  • สนุกไปกับคลาสเรียนโดยครูผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เด็ก ๆ เรียนรู้ที่จะหาข้อผิดพลาดและแก้ไขได้ด้วยตัวเอง
  • เรียนรู้วิธีที่จะเปลี่ยนให้ประโยคกลายเป็นย่อหน้าที่มีโครงสร้างที่ดี
  • ค้นพบวิธีที่เด็ก ๆ สามารถนำทักษะใหม่ ๆ ไปใช้กับการเรียนและการสอบในโรงเรียน