• คอร์สเรียนช่วงปิดเทอม 
  • เรียนที่สาขาสยามสแควร์ หรือ ที่สาขาเชียงใหม่
  • 30 ชั่วโมง: 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เพิ่มความมั่นใจให้ลูก ๆ ในด้านไวยากรณ์และการเขียนในช่วงปิดเทอม สำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 8-16 ปี

คอร์สเรียนไวยากรณ์และการเขียนช่วงปิดเทอมของเราจะช่วยพัฒนาความแม่นยำทางไวยากรณ์ให้กับลูก ๆ ของคุณเพื่อใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษ เด็ก ๆ จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่น่าสนใจและใช้หนังสือเรียนหลักสูตรล่าสุดและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย 

สิ่งที่ลูกของคุณจะได้จากคอร์สนี้:

  • เพิ่มความมั่นใจพร้อมเสริมทักษะด้านไวยากรณ์และการเขียนผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ 
  • สนุกไปกับคลาสเรียนโดยครูผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เด็ก ๆ เรียนรู้ที่จะหาข้อผิดพลาดและแก้ไขได้ด้วยตัวเอง
  • เรียนรู้วิธีที่จะเปลี่ยนให้ประโยคให้พัฒนากลายเป็นย่อหน้าที่มีโครงสร้างที่ดีได้
  • ค้นพบวิธีที่เด็ก ๆ สามารถนำทักษะใหม่ ๆ ไปใช้กับการเรียนและการสอบในโรงเรียน

ตารางเรียนสาขาสยามแสควร์

  • 25 มีนาคม - 5 เมษายน (จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 12.00 น.)
  • 17 - 30 เมษายน (จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 12.00 น.)

ตารางเรียนสาขาเชียงใหม่

  • 17 - 30 เมษายน (จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 12.00 น.)