Aptis for teens

นักเรียนทั่วโลกเริ่มเรียนภาษาอังกฤษกันเร็วขึ้นในโรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการทดสอบภาษาอังกฤษ ทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองต่างตระหนักดีถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับนักเรียนและบุตรหลาน เพื่อใช้ในการเรียน สร้างความก้าวหน้า และการทำงานระหว่างประเทศ

Aptis for Teens คืออะไร

 • เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษแนวใหม่ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยบริติช เคานซิล และได้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับวัยรุ่นเพื่อทดสอบทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้หัวข้อและสถานการณ์ที่พวกเขาคุ้นเคย
 • เหมาะสำหรับเด็กวัยรุ่นอายุระหว่าง 13 – 17 ปี โดยสามารถให้คุณสามารถเลือกสอบเฉพาะทักษะที่ต้องการได้และทราบผลสอบอย่างรวดเร็ว
 • ชุดคำถามในแบบทดสอบได้รับการออกแบบให้สะท้อนกิจกรรมในชีวิตประจำวันของวัยรุ่นโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น โซเชียลมีเดีย การบ้าน กิจกรรมที่โรงเรียนและกีฬา เพื่อให้ผู้สอบคุ้นเคยกับข้อสอบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้รูปแบบที่ทันสมัยของ Aptis for Teens ทำให้ผู้สอบสามารถแสดงความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่
 • Aptis for Teens สามารถนำมาผสมผสานเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบันได้ จึงทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการวัดระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกครั้งที่ใช้

Aptis for Teens เหมาะสำหรับ

 • โรงเรียนมัธยมศึกษา
 • หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั่วโลก
 • สถาบันภาษา
 • ครูสอนพิเศษหรือติวเตอร์
 • โรงเรียนสองภาษา

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • การพัฒนาผู้เรียนตามความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แท้จริง
 • การประเมินความพร้อมก่อนการเข้าสอบอย่างเป็นทางการ
 • การประเมินความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อต่างและใช้ชีวิตกับครอบครัวชาวต่างประเทศ
 • ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียนทำให้ทราบแนวทางการสอนและการสนับสนุนผู้เรียน
 • การประเมินผลแผนการเรียนรู้
 • การวัดพัฒนาการของนักเรียนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ความยืดหยุ่นของ Aptis ยังหมายรวมถึงการแจ้งผลคะแนนและผลการสอบในรูปแบบเดี่ยวและกลุ่ม

ช่วงคะแนนสอบของแต่ละทักษะที่ได้รับการทดสอบจะเริ่มจาก 0 ถึง 50 ซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบคะแนนรายบุคคล และภายในกลุ่มนั้นๆได้ ทั้งยังใช้วัดความก้าวหน้าของผู้สอบเมื่อทำการสอบอีกครั้งได้ นอกจากรายงานช่วงคะแนนสอบแล้ว ผู้สอบยังทราบระดับการสอบตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR) ซึ่งหากคุณเข้าทดสอบทั้ง4 ทักษ ก็จะได้ทราบผลสอบเป็นระดับรวมจากทุกทักษะ

See also