คำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการเป็นภาษาอังกฤษ!

จากบทความที่แล้วที่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องวิธีการต่อรองเงินเดือนเป็นภาษาอังกฤษกันไปแล้ว วันนี้บริติช เคานซิล อยากพาคุณมาเรียนรู้และเสริมความแข็งแกร่งให้กับทักษะภาษาอังกฤษของคุณผ่านบทความนี้ กับชุดคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเงินเดือน (Salary) และสวัสดิการ (Welfare) กัน

คำศัพท์

ความหมาย

Salary เงินเดือน
Gross salary เงินเดือนรวมกันทั้งปีที่ยังไม่หักค่าภาษีออกไป
Employee benefits ผลประโยชน์พนักงานเช่น โบนัส เป็นต้น
Welfare สวัสดิการ
Insurance ประกัน
Travel expenses ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
Pay rate อัตราเงินเดือนที่จ่าย
Commission อัตราค่านายหน้าซึ่งเกิดจากการขายโดยเฉพาะตำแหน่ง Sales
Hourly wage ค่าจ้างที่คิดเป็นรายชั่วโมง

คำศัพท์ทั้งหมดด้านบนนี้ เป็นชุดคำศัพท์ที่คุณสามารถพบเห็นได้บ่อยเริ่มต้นตั้งแต่ใบประกาศหรือโพสที่ใช้ในการประกาศตำแหน่งงานต่างๆ หรือแม้กระทั่งสัญญาในการทำงานที่คุณจะทำการเซนต์สัญญากับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง คำแนะนำคือการอ่านข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการเริ่มการทำข้อตกลงใดๆ ก็ตาม

สำหรับใครที่มองหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานและชีวิตประจำวัน พลาดไม่ได้กับ คอร์สเรียน myClass จากบริติช เคานซิล คอร์สเรียนมาตรฐานระดับโลก ที่ตอบโจทย์สำหรับคนทำงานอย่างคุณโดยเฉพาะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

See also